¿MI XA naʼ kʼusi jaʼ li na liʼe? Jaʼ jpʼej karpana ti stuk noʼox jeche, jaʼ chtun ta sventa smuyubtael li Diose. Jaʼ sbi chʼulna pasbil ta nukul (tabernáculo). Li jteklume tsuts yuʼunik ta spasel ta jun jabil jaʼo kʼalal lokʼemik xaʼox tal ta Egiptoe. ¿Mi xa naʼ buchʼu la jyal ti akʼo yichʼ pasele?

Jaʼ la jyal Jeova. Kʼalaluk te toʼox ta jol vits Sinaí li Moisese, albat yuʼun Jeova kʼu x-elan tspas. La jyalbe ti stakʼuk kolesel spase. Jaʼ jech ti kʼusitik pasbil-oe stakʼuk kuchel batel ta butikuk noʼox sventa jech stakʼuk chaʼtsʼakel ti bu chkʼotike. Jaʼ yuʼun, kʼalal li j-israeletik ta sjel batel yavilik li ta taki xokol balumile, ta xkuchik batel li karpanae.

Mi la avakʼ asat te ta yut li uni bikʼit jkʼolnae, te cha vil pʼej kaxa. Li kaxa leʼe jaʼ sbi xkaxail smantal Dios. Oy jun anjel o keruvin ti pasbil ta kʼanal takʼin ta jujot sjole. Ti Diose la stsʼiba yan velta ta chaʼpech ton li Lajuneb Mantaletike, yuʼun li chaʼpech ton toʼoxe la svokʼ li Moisese. Li chaʼpech ton taje te la jyichʼ kʼejel ta xkaxail smantal Dios. Te la jyichʼ kʼejel jboch mana xtok. ¿Mi xvul to ta ajol kʼusi li manae?

Li Aarone, li sbankil Moisese, tʼujat yuʼun Jeova sventa chtun ta mero bankilal pale. Li Aarone jaʼ jbabe sventa tsmuyubtaik Jeova li jteklume. Jech li xnichʼnabtak Aarone paleetik ek.

Jaʼ xa xa kʼel li jkʼol na mas mukʼ ne. Oʼlol to x-echʼ smukʼul kʼuchaʼal li uni bikʼite. ¿Mi xa vil li uni kaxa bu chlokʼ chʼaile? Leʼe jaʼ skajleb ti bu chchikʼik pom li paleetike, li pome toj mu yikʼ. Kʼelavil xtok li kandeleroe, liʼe oy vukub skandilal. Li yoxtosal kʼusi oy li ta mukʼta jkʼol nae jaʼ jun mexa, te kajal lajchaʼpech pan.

Li ta yamakʼil chʼulna pasbil ta nukule oy jun yavil voʼ, o perol, noj yaʼlel. Te tspok yokik xchiʼuk skʼobik li paleetike. Te xtok li mukʼta skajleb matanale. Te chchikʼik li chamem chonetik ti yakʼojbeik ta smoton li Jeovae. Li karpanae joyobtabil yuʼun li j-israeletike yuʼun te spasoj skarpanaik ta sjoylejal.

Éxodo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hebreos 9:1-5.