Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 43

La jyichʼ biiltasel ta jbabe li Josuee

La jyichʼ biiltasel ta jbabe li Josuee

LI MOISESE ta x-och yaʼi xchiʼuk j-israeletik li ta yosilal Canaane. Jaʼ yuʼun xi la jyale: Jeova, akʼo jelavkun li ta jot ukʼum Jordán sventa ta jkʼel li lekil balumile, xi. Pe li Jeovae xi la jyale: ¡Chʼan xa chan! ¡Mu xa jkʼan xkaʼi li kʼusi cha valbune!, xi. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun jech la jyal li Jeovae?

Jaʼ ta skoj li kʼusi kʼot ta pasel ti kʼalal la smaj mukʼta ton li Moisese. Vuleso ta ajol: Li Moisés xchiʼuk Aarone muʼyuk la jyichʼik ta mukʼ li Jeovae. Muʼyuk jamal la jyalbeik jteklum ti jaʼ Jeova buchʼu la slokʼes li voʼ ta mukʼta tone. Jech oxal ti Jeovae la jyalbe ti muʼyuk ch-ochik li ta yosilal Canaane.

Jaʼ yuʼun, kʼalal jelav xaʼox jayib u slajel li Aarone, li Moisese xi albat yuʼun li Jeovae: Ikʼo batel Josué ta stojolal li pale Eleazare xchiʼuk ta stojolal li jteklume. Alo ta sat skotolik ti jaʼ xa jbabe li Josuee. Li Moisese la spas kʼuchaʼal la jyal Jeova, jech kʼuchaʼal te cha vil ta lokʼole.

Vaʼun xi albat yuʼun Jeova li Josuee: Tsotsan me xchiʼuk mu me xa xiʼ. Cha beiltas li j-israeletike xchiʼuk cha vikʼ batel ta yosilal Canaán ti kaloj onoʼox chkakʼ ta melele, te cha jchiʼinot.

Ta mas tsʼakal ne, li Jeovae la jyalbe Moisés ti akʼo muyuk kʼalal to ta sjol vits Nebo li ta yosilal Moabe. Li Moisese kʼot sat ta sjelavel to li ukʼum Jordane, tee lek xil batel li alakʼ sba yosilal Canaane. Xi la jyal li Jeovae: Liʼe jaʼ li balumil ti kaloj chkakʼbe ta melel li yalab xnichʼnab li Abrahame, li Isaaque xchiʼuk li Jacobe. La jkakʼ avil, pe muʼyuk chkakʼ ochan.

Te ta jol vits Nebo cham li Moisese. Yichʼoj 120 jabil. Tsots toʼox xchiʼuk lek toʼox xkʼot sat. La svul tajek yoʼontonik li jteklume xchiʼuk la jyokʼtaik tajek. Pe xmuyubajik ti jaʼ xa Josué li achʼ jbabe yuʼunike.

Números 27:12-23; Deuteronomio 3:23-29; 31:1-8, 14-23; 32:45-52; 34:1-12.