Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 48

Li pʼijil jgabaonetike

Li pʼijil jgabaonetike

EPAL lumetik li ta yosilal Canaane ta xa xchapan sbaik sventa chba spasik leto ta stojolal li Israele. Ti yalojike chkuch yuʼunik. Pe li jgabaonetike mu jechuk tsnopik. Yuʼun snaʼojik ti xyaket ta xichʼik koltael yuʼun Dios li j-israeletike, jaʼ yuʼun mu skʼan spasik leto ta stojolal Dios. Jech oxal, ¿mi xa naʼ kʼusi la spasik li jgabaonetike?

La snop tskuy sbaik ti nom likemik tale. Jaʼ yuʼun oy jayvoʼik la slap skʼaʼ kʼuʼik xchiʼuk xonobik ti lajemik xae. La skajan tal ta sburoik skʼaʼ koxtalik xchiʼuk la jyichʼ tal yotik ti takinik xchiʼuk ti kuxinemik xae. Vaʼun batik ta stojolal Josué, xi la jyalike: Li likutik tal ta jun namal balumil, yuʼun la jkaʼibekutik skʼoplal li amukʼul Diosik Jeovae. La jkaʼikutik skotol li kʼusi la spas ta atojolalik ta Egiptoe. Jech oxal li bankilaletik kuʼunkutike la jyalbunkutik ti akʼo jchapan tal jveʼelkutik sventa bee, sventa xtal kalbotkutik li yaʼyejike: Ta jkʼan chkakʼ jbatik ta skʼobik sventa chi jtun yuʼunik xchiʼuk ta jkʼan ta jpas ta koʼol koʼonton jchiʼuktik, xi la jyalik tale. Xuʼ xa vakʼik venta ti toj nom likemunkutik tale yuʼun laj tal li jkʼuʼkutik ta bee xchiʼuk takij xchiʼuk kuxin li kot kichʼojkutik tale.

Li Josué xchiʼuk li yantik bankilaletike la xchʼunik li kʼusi la jyal li jgabaonetike. Jaʼ yuʼun la jyalik ta melel ti muʼyuk ta stsakik ta pas letoe. Pe ta yoxibal kʼakʼal ne la jyakʼik venta ti mu nomuk nakalik ta melel li jgabaonetike.

Jaʼ yuʼun xi la sjakʼ li Josuee, ¿kʼu yuʼun la valik ti toj nom likemoxuk tale?, xi.

Li jgabaonetike xi la stakʼike: Yuʼun la jkaʼikutik ti yaloj onoʼox ta melel li aDiosik Jeova ti cha yakʼboxuk skotol li yosilal Canaane. Jech oxal li xiʼkutik jaʼ ti mi xa milunkutike, xiik. Pe li j-israeletike jech la spasik kʼuchaʼal la jyalike, jaʼ yuʼun muʼyuk la smilik li jgabaonetike, kʼajomal noʼox la spas ta smosovik.

Li ajvalil ta Jerusalene ilin ta jyalel ta skoj ti la skoʼoltas yoʼontonik xchiʼuk Israel li jgabaonetike. Jaʼ yuʼun xi la jyalbe chanvoʼ ajvaliletike: Laʼik, laʼ koltaikun ta pas leto ta stojolal li Gabaone. Jech la spasik li voʼob ajvaliletike. Vaʼun tal skontrainik li jgabaonetike, ¿mi pʼij ti la skoʼoltas yoʼontonik xchiʼuk Israel li jgabaonetike? Jkʼeltikik.

Josué 9:1-27; 10:1-5.