Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 47

Jun j-elekʼ ta Israel

Jun j-elekʼ ta Israel

¡KʼELAVIL li kʼusi yakal ta smuk ta yut skarpana li vinik liʼe! Jlik kʼupil sba kʼuʼil, jtel kʼanal takʼin xchiʼuk jaypech sakil takʼin. La slokʼes tal ta Jericó. Pe ¿kʼusi ox chichʼ pasbel li kʼusitik chichʼ lokʼesel ta Jericoe? ¿Xvul to ta ajol?

Ta ox xichʼ chikʼel, pe li kʼanal takʼin xchiʼuk li sakil takʼine ta xichʼ kʼejel ta skʼejobil skʼulejal Jeova ta chʼulna pasbil ta nukul. Jech oxal li krixchanoetik liʼe muʼyuk la xchʼunbeik smantal Dios. La jyelkʼanik li kʼusi jaʼ yuʼun Diose. Li vinike jaʼ sbi Acán, li buchʼutik te xchiʼuke jaʼ yutsʼ yalal. Jkʼeltikik kʼusi chkʼot ta pasel.

Kʼalal yelkʼanoj xaʼox kʼusitik li Acane, li Josuee la stak batel jayvoʼ viniketik ta pas leto ta yosilal Hai. Pe tsalatik. Jlome cham, ti yantike jatav. La svul tajek yoʼonton li Josuee. La snijan sba ta lumtik, la skʼopon Jeova, xi la jyalbee: ¿Kʼu yuʼun cha vakʼ kʼotuk ta pasel liʼe?, xut.

Xi la stakʼ li Jeovae: ¡Likan! Yuʼun la saʼ smul li Israele. Oy kʼusi la stsakik ti skʼoplal chichʼ ox chikʼele, o ti chichʼ ox akʼel ta chʼulna pasbil ta nukule. La jyelkʼanik jlik kʼupil sba kʼuʼil xchiʼuk muʼyuk jamal yalojik. Mi la jyichʼ chikʼel li kʼuʼile xchiʼuk mi la jyichʼ milel li j-elekʼe, jaʼ to chkakʼboxuk jbendision, xi. Li Jeovae la jyal ti chakʼbe yil Josué buchʼu li chopol vinike.

Jaʼ yuʼun la stsob skotol krixchanoetik li Josuee, vaʼun li Jeovae la jyakʼ ta ilel li chopol vinike, jaʼ li Acane. Li Acane xi la jyale: La jsaʼ jmul. La jkil jlik kʼupil sba kʼuʼil, jtel kʼanal takʼin xchiʼuk jaypech sakil takʼin. Toj kʼupil sba la jkil, jech oxal la jtsak batel. Te mukul cha taik ta lumtik ta yut jkarpana, xi.

Kʼalal la staik li kʼusitike, xchiʼuk la xaʼox jyichʼbeik tal li Josuee, li Josuee xi la jyalbe li Acane: ¿Kʼu yuʼun la avakʼ taluk li vokolal ta jtojolaltike? ¡Tana liʼ ne li Jeovae ta xakʼbot akuch skotol li vokolile!, xut. Vaʼun skotol li j-israeletike lik smilik ta ton li Acane xchiʼuk li yutsʼ yalale. ¿Mi mu jaʼuk chakʼ ta ilel ti mu stakʼ jtsaktik batel li kʼusi maʼuk kuʼuntike?

Ta tsʼakale, li j-israeletike batik noxtok ta pas leto ta yosilal Hai. Tana liʼe la xa skolta ta pas leto slumal li Jeovae, vaʼun kuch yuʼunik li ta pas letoe.

Josué 7:1-26; 8:1-29.