Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

YOXVOKʼAL

Kolebal ta Egipto kʼalal to ta baʼyel ajvalil ta Israel

Kolebal ta Egipto kʼalal to ta baʼyel ajvalil ta Israel

Kʼalaluk lokʼik tal ta Egipto li j-israeletike, ikʼatik batel yuʼun Moisés ta vits Sinaí, ti bu la jyakʼ smantaltak li Diose. Ta tsʼakal ne, li Moisese la stak batel lajchaʼvoʼ viniketik sventa tspaʼiik li yosilal Canaane. Pe ta skotol li jpaʼivanejetike oy lajunvoʼik ti chopol aʼyej kʼot yalbeik li Moisese. Ta sventa ti jech taje li j-israeletike tskʼan ox ta sutik batel ta Egipto. Ta skoj ti chʼabal xchʼunel yoʼontonike, li j-israeletike akʼbat stoj smulik yuʼun Dios, takatik batel 40 jabil ta yalel muyel ta butikuk noʼox li ta taki xokol balumile.

Ta slajebal xa ne, li Josuee jaʼ la jyichʼ tʼujel sventa ta sbeiltas ochel ta yosilal Canaán li j-israeletike. Ti Jeovae la spas skʼelobiltak juʼelal sventa ta skolta li j-israeletik ta yuʼuninel li yosilal Canaane. La spajesbe yok li ukʼum Jordane, la sjinesbe li smuroaltak Jericoe xchiʼuk la jyakʼ pajuk ta xanvil sjunul kʼakʼal li Kʼakʼale. Echʼ vakib jabil, li jcanaanetike pojbatik yuʼun j-israeletik li balumile.

Jalij 356 jabil ti ventainatik ta jchapanvanejetik li Israele, jaʼ baʼyel echʼ ta jchapanvanej li Josuee. Ta to xkojtikintik jayibuk, kʼuchaʼal Barac, Gedeón, Jefté, Sansón xchiʼuk Samuel. Xchiʼuk ta xkojtikintik jayibuk antsetik kʼuchaʼal Rahab, Débora, Jael, Rut, Noemí xchiʼuk Dalila. Skotol li loʼiletik ta jchantik liʼ ta YOXVOKʼALE jalij 396 jabil.

 

Ta jvokʼ liʼe

LOʼIL 34

Achʼ veʼlil

Jun veʼli yakʼoj Dios chyal tal veʼlil ta vinajel.

LOʼIL 35

Ta xakʼ smantaltak li Jeovae

¿Kʼusi chib mantaletik mas tsotsik skʼoplal li ta lajuneb Mantaletike?

LOʼIL 36

Chʼiom tot vakax ti pasbil ta kʼanal takʼine

¿Kʼu yuʼun ti tskʼan tsmuyubtaik jkot chʼiom tot vakaxe?

LOʼIL 37

Jun karpana sventa chichʼ muyubtael li Diose

Li ta jun kuarto ta yutile, jaʼ te oy li xkaxail smantal Diose

LOʼIL 38

Lajchaʼvoʼ jpaʼivanejetik

Li Moisese la stak batel lajchaʼvoʼ jpaʼivanejetik ta Kanaan. Li lajunvoʼike yan kʼusi laj yalik jech kʼuchaʼal li chaʼvoʼe. ¿Buchʼu xchʼunbeik li j-israeletike?

LOʼIL 39

Ayan xnich li snamteʼ Aarone

¿Kʼu yuʼun ayan xnichimaltak li jun namteʼe xchiʼuk ti ayan almendraetik ti yijunebik xae?

LOʼIL 40

La smaj mukʼta ton li Moisese

Li Moisese la jyal ti jaʼ la slokʼes li voʼe, pe jaʼ noʼox la yakʼ akʼo x-ilin li Jeovae.

LOʼIL 41

Kiletel chon ti pasbil ta kovre takʼine

¿Kuʼun la stak tal kiletel chonetik li Jeovae, ti oy svenenoal sventa xtiatik li j-israeletike?

LOʼIL 42

Chkʼopoj jkot meʼ buro

Balaam chkʼoponat yuʼun smeʼ sburo, yuʼun chmakʼbat sbe yuʼun anjel.

LOʼIL 43

La jyichʼ biiltasel ta jbabe li Josuee

Li Moisese tsots to, ¿pe kʼu yuʼun jaʼ xa kom ta xkʼexol li Josuee?

LOʼIL 44

La snakʼ jpaʼivanejetik li Rahabe

¿Kʼuxi tskolta Raab li chib viniketike xchiʼuk kʼusi vokol tskaʼn

LOʼIL 45

Xtuchʼel li ukʼum Jordane

Kʼotik ta ukʼum Jordán li paleetike, ochik ta yut voʼ te xkuchojik li xkaxail smantal Diose, skotol li j-israeletike lik jelavikuk ta jot ukʼum

LOʼIL 46

Li smuroaltak Jericoe

¿kʼuxi van xuʼ chkoltavan jun chʼojon yoʼ mu xjin yalel jvokʼuk li muroe?

LOʼIL 47

Jun j-elekʼ ta Israel

¿Mi spas van yuʼun jun vinik ti xakʼbe svokol sjunul li lume?

LOʼIl 48

Li pʼijil jgabaonetike

Akʼome tskʼan chloʼlabanik, li Josué xchiʼuk li j-israeletike chkʼot ta pasel li kʼusi laj yalike.

LOʼIL 49

Paj ta xanvil li Kʼakʼale

Li Jeovae tskolta Josué yuʼun muʼyuk jech kʼotem ta pasel xchiʼuk muʼ bu chkʼot ta pasel yan velta.

LOʼIL 50

Chaʼvoʼ antsetik ti mu snaʼ xiʼike

Li Baraque jaʼ laj stsob batel j-israletik li ta pas kʼope. ¿Kʼuyun laj yichʼ albel slekilal li Jaele?

LOʼIL 51

Rut xchiʼuk Noemí

Li Rute, skomtsan sna yoʼ xbat xchiʼin Noemí xchiʼuk xtun ta stojolal Jeova.

LOʼIL 52

Gedeon xchiʼuk 300 sviniktak

Li Diose, stʼuj viniketik ta jun preva ti akʼo yuchʼik voʼe, te chvinal li buchʼu tsots yoʼontonike.

LOʼiL 53

Li kʼusi la jyal ta melel tspas li Jeftee

Li kʼusi la jyalbe li Jeovae maʼuk noʼox ta stuk, yuʼun ja ta stojolal ek li tsebe.

LOʼIL 54

Jun vinik ti toj echʼ noʼox tsots yipe

¿Kʼuxi la yakʼ venta Dalila li yip Sansóne?

LOʼIL 55

Jun uni kerem chtun ta stojolal Dios

Li Diose tstunes li uni kʼox kerem Samuel, sventa xbat yalbe aʼyel li bankilal Pale Elíe.