Kʼalaluk lokʼik tal ta Egipto li j-israeletike, ikʼatik batel yuʼun Moisés ta vits Sinaí, ti bu la jyakʼ smantaltak li Diose. Ta tsʼakal ne, li Moisese la stak batel lajchaʼvoʼ viniketik sventa tspaʼiik li yosilal Canaane. Pe ta skotol li jpaʼivanejetike oy lajunvoʼik ti chopol aʼyej kʼot yalbeik li Moisese. Ta sventa ti jech taje li j-israeletike tskʼan ox ta sutik batel ta Egipto. Ta skoj ti chʼabal xchʼunel yoʼontonike, li j-israeletike akʼbat stoj smulik yuʼun Dios, takatik batel 40 jabil ta yalel muyel ta butikuk noʼox li ta taki xokol balumile.

Ta slajebal xa ne, li Josuee jaʼ la jyichʼ tʼujel sventa ta sbeiltas ochel ta yosilal Canaán li j-israeletike. Ti Jeovae la spas skʼelobiltak juʼelal sventa ta skolta li j-israeletik ta yuʼuninel li yosilal Canaane. La spajesbe yok li ukʼum Jordane, la sjinesbe li smuroaltak Jericoe xchiʼuk la jyakʼ pajuk ta xanvil sjunul kʼakʼal li Kʼakʼale. Echʼ vakib jabil, li jcanaanetike pojbatik yuʼun j-israeletik li balumile.

Jalij 356 jabil ti ventainatik ta jchapanvanejetik li Israele, jaʼ baʼyel echʼ ta jchapanvanej li Josuee. Ta to xkojtikintik jayibuk, kʼuchaʼal Barac, Gedeón, Jefté, Sansón xchiʼuk Samuel. Xchiʼuk ta xkojtikintik jayibuk antsetik kʼuchaʼal Rahab, Débora, Jael, Rut, Noemí xchiʼuk Dalila. Skotol li loʼiletik ta jchantik liʼ ta YOXVOKʼALE jalij 396 jabil.