Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 23

Xvayichtak Faraón

Xvayichtak Faraón

LOKʼ xaʼox chib jabil, ti Josee te to tikʼil ta chukel. Li j-akʼ yaʼlel tsʼusube mu to xvul ta sjol li Josee. Jun akʼobale, ti Faraone la jyil chib xvayich, ti xvayichtake toj tsots skʼoplal, te xnaʼet kʼusi smelolal. ¿Mi xa vil ti te yakal chvaye? Ta yokʼomale la stak ta ikʼel spʼijil viniktak ti Faraone, vaʼun la jyalanbe li xvayichtake. Pe li pʼijil viniketike mu snabeik smelolal.

Vaʼun li j-akʼ yaʼlel tsʼusube jaʼ to vul ta sjol li Josee. Xi la jyalbe li Faraone: Kʼalal te toʼox tikʼilun ta chukele, oy toʼox te jun vinik ti snaʼ yalbel smelolal li vaychiletike. Ti Faraone la slokʼes ta chukel ta anil li Josee.

Ti Faraone la jyalbe José ti kʼusi la xvaychintae: La jkil vukkot jupʼem vakax, lek kʼupilik sba. Ta tsʼakal ne la jkil vukkot bak vakax ti pichajtik tajek sbakiltake. Li bak vakaxetike la stiʼik li jupʼem vakaxetike.

Li ta xchibal jvayiche la jkil vukjek skʼob trigo ti pim sat xchiʼuk ti lek yijubeme, liʼe ta jtekʼ noʼox steʼel chʼiemik. Ta tsʼakal ne la jkil vukjek skʼob trigo ti matsʼemik xchiʼuk ti saktakijemik li sate. Li skʼob trigo ti matsʼemik sate la sbikʼ yalel li vukjek skʼob trigo ti pim sate.

Ti Josee xi la jyalbe ti Faraone: Koʼol smelolal li xchibal avayiche. Li vukkot jupʼem vakaxe xchiʼuk li vukjek skʼob trigo ti pim sate jaʼ smelolal vukub jabil; li vukkot bak vakaxe xchiʼuk li vukjek skʼob trigo ti matsʼemike jaʼ smelolal yan vukub jabil. Vukub jabil ep ta xchʼi veʼlil ta Egipto. Ta tsʼakal ne vukub jabil muʼyuk bu lek ta xchʼi veʼlil.

Jaʼ yuʼun, ti Josee xi la jyalbe li Faraone: Tʼujo junuk pʼijil vinik, akʼbo ta skʼob stsobel veʼlil ti kʼalal jaʼo lek chakʼ li vukub jabile. Mi jech ta xichʼ pasele li krixchanoetike muʼyuk bu ta xchamik ta viʼnal kʼalal mi tal li vukub jabil ti muʼyuk bu lek ta xchʼi veʼlile.

Li Faraone toj lek la jyaʼi. Jech oxal ti Faraone la stʼuj José sventa tstsob xchiʼuk tskʼej li veʼliletike. Li Josee lek ojtikinbil kʼuchaʼal xchibal ajvalil ta Egipto kʼot, jaʼ xa noʼox tsalbil yuʼun li Faraone.

Echʼ vaxakib jabil, kʼalal jaʼ xaʼox yorail li viʼnale, ti Josee la jyil te xtal jayvoʼ viniketik. ¿Mi xa naʼ buchʼutik? ¡Jaʼ li lajunvoʼ sbankiltake! Li viniketik taje takbilik tal ta Egipto yuʼun stotik Jacob, yuʼun li te ta Canaane yakal xa chlaj li sveʼelike. Ti Josee la jyojtikin li sbankiltake, pe li stukike muʼyuk la jyojtikin li yitsʼinike. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun? Yuʼun ti Josee oy xa sjabilal xchiʼuk jelel yelanil li skʼuʼ slapoje.

Li Josee vul ta sjol ti kʼalal bikʼit toʼoxe la xvaychin ti tal snijan sbaik li sbankiltak ta stojolale. ¿Mi xvul ta ajol ti jech la achane? Jech oxal ti Josee la jyakʼ venta ti jaʼ Dios li buchʼu takvan tal ta Egiptoe xchiʼuk la jyil ti mu jecheʼuk noʼox ti la jyichʼ takel tale. ¿Kʼusi tspas xa naʼ ti Josee? Jkʼeltikik.

Génesis 41:1-57; 42:1-8; 50:20.