Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 28

Kuxul kom li neneʼ Moisese

Kuxul kom li neneʼ Moisese

KʼELAVIL li uni neneʼ ti yakal ta x-okʼ xchiʼuk ti ta xmichʼbe skʼob li tseb tee. Liʼe jaʼ Moisés. ¿Mi xa naʼ buchʼu li alakʼ sba tsebe? Jaʼ stseb li ajvalil Faraone.

Li smeʼ Moisese la snakʼ oxib u li sneneʼe, yuʼun mu skʼan xlaj ta milbel ta j-egiptoal krixchanoetik. Pe ti meʼile snaʼoj ti xuʼ staik li Moisese, jech oxal oy kʼusi la spas sventa mu xichʼ milbel.

La sjal jun moch, mu x-och voʼ ta yut la spas. Vaʼun te la stikʼ li Moisese, laj ne te la jyakʼ komel ta yut tayal ajtik ta stiʼ ukʼum Nilo. María (Míriam), li xvix Moisese, albat ti akʼo te noʼox oyuke, sventa tskʼel kʼusi chkʼot ta pasel.

Vaʼun jaʼo te tal atinuk ta ukʼum Nilo li stseb Faraone. Te une la jyil jun moch te ta tayal ajtik. Xi la jyalbe jun skiarae: Ba tsakbun tal li moch leʼe, xi. Kʼalal la sjam moch li stseb Faraone, jaʼ to la jyil ¡jaʼ jun alakʼ sba neneʼ! Li neneʼ Moisese yakal ch-okʼ, li stseb Faraone kʼuxubaj ta yoʼonton. Li stseb Faraone mu skʼan ti xlaj ta milel li uni neneʼe.

Vaʼun nopaj tal li Mariae. Kʼelavil li ta lokʼole. Ti Mariae xi la sjakʼbe li stseb Faraone: ¿Mi cha kʼan chbat kikʼ talel junuk j-israelal ants sventa xa stsʼitesbot li neneʼe?, xut.

Abolajan chaʼa, xi li stseb Faraone.

Jech oxal li Mariae bat yani albe tal smeʼ. Kʼalaluk tal li smeʼ Moisese, li stseb Faraone xi la jyale: Ikʼo batel li uni kerem liʼe; tsʼitesbun, voʼon ta jtojbot akʼakʼal, xi.

Jaʼ yuʼun chaʼa li smeʼ Moisese la stsʼites li yole. Ta tsʼakal ne, kʼalal chʼi xaʼox ti Moisese, la jyikʼbe batel li stseb Faraone, ti liʼ ne la skuy ta sbatsʼi ol. Jaʼ yuʼun ti Moisese te chʼi ta snaʼ Faraón.

Éxodo 2:1-10.