Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 31

Ti Moisés xchiʼuk Aarone bat skʼelik li Faraone

Ti Moisés xchiʼuk Aarone bat skʼelik li Faraone

KʼALAL sut batel ta Egipto li Moisese, kʼot xchapbe Aarón li skʼelobiltak juʼelale. Kʼalal Moisés xchiʼuk Aarón la jyakʼbeik yil skʼelobiltak juʼelal li j-israeletike, skotol la xchʼunik ti te chiʼinbilik yuʼun ti Jeovae.

Vaʼun ti Moisés xchiʼuk Aarone bat skʼelik li Faraone. Xi la jyalbeike: Jeova li sDios Israele xi la jyale: Akʼo batuk oxib kʼakʼal li jlumale sventa chi smuyubtaik ta xokol balumil. Pe li Faraone xi la stakʼe: Muʼyuk jchʼunoj Jeova. Muʼyuk chkakʼ batuk li Israele.

Ilin tajek li Faraone, yuʼun li jteklume chikta yaʼi komel yabtelik sventa chbat smuyubtaik ti Jeovae. Jaʼ yuʼun, mas to sujatik ta spasel tsatsal abtel. Li j-israeletike la jyakʼbeik smulin Moisés ti tsots abtel akʼbatike, jech oxal ti Moisese lik svul yoʼonton. Pe ti Moisese patbat yoʼonton yuʼun Jeova, yuʼun xi albate: Voʼon ta jpas ti akʼo yakʼ lokʼuk jlumal li Faraone.

Li Moisés xchiʼuk Aarone bat skʼelik noxtok li Faraone. Avi une la spasik jun skʼelobil juʼelal. La jyakʼ ta balumil snamteʼ li Aarone, vaʼun kʼataj ta mukʼta kiletel chon. Pe li spʼijil viniktak Faraone la jyakʼik ta balumil ek li snamteʼike, kʼataj ta kiletel chonetik ek. Pe ¡kʼelavil!, li skiletel chon Aarone yakal ta sbikʼ li skiletel chon li pʼijil viniketike. Muʼyuk to la jyakʼ batuk j-israeletik li Faraone.

Jaʼ yuʼun kʼot skʼakʼalil ti ch-akʼbat svokol yuʼun Jeova li Faraone. ¿Mi xa naʼ kʼuxi la spas li Jeovae? La jyakʼ tal lajuneb tsatsal vokoliletik ta Egipto.

Kʼalal ep xaʼox la jyil svokol li Faraone ta stakilan ta ikʼel li Moisese, xi ta xalbee: Pajeso li vokolile, ta xkakʼ batuk li Israele, xi. Pe kʼalal ta xpaj li vokolile, li Faraone tsjel snopbenal. Muʼyuk bu chakʼ batuk li Israele. Pe kʼalal echʼ li slajunebal vokolile la skolta lokʼel.

¿Mi xa vojtikin ta jujuntal li slajunebal vokolile? Jelavan li ta jkʼole, jchanbetik skʼoplal.

Éxodo 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.