Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 29

Kʼu yuʼun jatav li Moisese

Kʼu yuʼun jatav li Moisese

KʼELAVIL li Moisese, yakal chjatav lokʼel li ta Egiptoe. ¿Mi xa vil li buchʼutik ta snutsvanike? ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun ta skʼan ta smilik li Moisese? Jkʼeltikik mi xuʼ jnaʼtik.

Ti Moisese te chʼi ta sna Faraón, li ajvalil ta Egiptoe. Lek pʼij xchiʼuk lek la jyichʼ ojtikinel. Ti Moisese snaʼoj ti maʼuk j-egiptoal vinike xchiʼuk snaʼoj xtok ti sbatsʼi tot xchiʼuk sbatsʼi meʼe jaʼ j-israeletik ti te mosovinbilik ta Egiptoe.

Jun kʼakʼal, kʼalal 40 xaʼox sjabilal ti Moisese, la snop chbat skʼel kʼu x-elan li slumale. Yakal chichʼik utilanel la jyil. La jyil jun j-egiptoal vinik ti yakal ta smaj jun j-israelal vinik ti ochem ta mosovile. La skʼel spat xokon ti Moisese, la jyil ti muʼyuk buchʼu ch-ilvane, laj ne la smil li j-egiptoal vinike. Ti Moisese la smuk komel ta yiʼtik li animae.

Ta yokʼomale bat skʼel yan velta li xchiʼiltak ta israelale. Yaloj mi xuʼ ta skolta sventa mu xmosovinatik. Pe la jyil chaʼvoʼ j-israel viniketik ti yakal tsmaj sbaike, ti Moisese xi la jyalbe ti buchʼu yakal chmajvane: ¿Kʼu yuʼun cha maj li achiʼil ta israelale?, xi.

Li jhebreoal vinike xi takʼave: ¿Buchʼu la svaʼanot ta bankilal kuʼunkutik xchiʼuk ta jchapanvanej? ¿Mi yuʼun cha kʼan cha milun avaʼi jech kʼuchaʼal la amil li j-egiptoal vinike?

Li Moisese xiʼ. Yuʼun la jyakʼ venta ti vinajem xa ti kʼusi la spasbe li j-egiptoal vinike. Ti Faraone la jyaʼi ek, jech oxal la stak batel viniketik sventa tsmilik ti Moisese. Jaʼ yuʼun ti Moisese jatav lokʼel li ta Egiptoe.

Kʼalaluk lokʼ batel ta Egipto li Moisese, bat ta yosilal Madián, nom to tajek bat. Te la jyojtikinbe yutsʼ yalal Jetro, xchiʼuk la jyikʼbe jun stseb, jaʼ sbi Séfora. Ti Moisese il chij la spas, la skʼelbe xchij Jetro. Te naki 40 jabil ta yosilal Madián. Tana ne ti Moisese 80 xaʼox sjabilal. Jun kʼakʼal kʼalal yakal tskʼelbe xchij Jetro li Moisese, oy kʼusi labal sba kʼot ta pasel ti jelbat-o xkuxlejale. Kʼelo li ta jkʼole, jkʼeltikik kʼusi ti labal sba la jyil li Moisese.

Éxodo 2:11-25; Hechos 7:22-29.