Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jlivro ti chal loʼiletik ta Vivliae

 LOʼIL 18

Chbat ta Harán li Jacobe

Chbat ta Harán li Jacobe

¿MI XA naʼ buchʼutik li viniketik chchiʼin ta loʼil Jacobe? Jaʼ viniketik ti yakal chchabi xchijike. Kʼalal jal xaʼox xanavel li Jacobe te la staan ta jun poso. Li Jacobe xi la sjakʼanbee: ¿Bu likemoxuk tal?, xut.

Likemunkutik tal ta Harán, xiik.

¿Mi xa vojtikinik ti Labane?, xi la sjakʼ li Jacobe.

Xkojtikinkutik, xiik. Kʼelavil, leʼ xtal li Raquele, te yikʼojbe tal li xchijtak stote. ¿Mi xa vil li Raquel ti yakal chnopaj tale?

Ti Jacobe kʼalal la jyil Raquel xchiʼuk li xchijtak Labane, jaʼ xkaltik, li sjuntot Jacobe, ba yani lokʼes li pechpech ton ti smakojbe stiʼ poso sventa chuchʼik voʼ li chijetike. Vaʼun ti Jacobe la stsʼutsʼbe sat li Raquele xchiʼuk la jyakʼ sba ta ojtikinel. Muyubaj tajek li Raquele, bat ta sna, ba yalbe yaʼi stot li kʼusi kʼot ta pasele.

Ti Labane muyubaj tajek ti te chkom Jacob ta snae. Xchiʼuk noxtok muyubaj tajek ti kʼalal la jyal Jacob ti tskʼan chikʼ li Raquele. Pe li Labane la skʼanbe Jacob ti akʼo x-abtej vukub jabil sventa xikʼ li Raquele. Ti Jacobe abtej ta stojolal li Labane, yuʼun skʼanoj tajek li Raquele. Pe kʼalal kʼot skʼakʼalil ti nupunel ne, ¿mi xa naʼ kʼusi kʼot ta pasel?

Li Labane jaʼ la jyakʼbe xvixil tseb li Jacobe, li Leae, mu jaʼuk li Raquele. Kʼalal lek la jyaʼi Jacob ti kʼu x-elan la xchap skʼopik xchiʼuk ti Labane, ti ch-abtej to vukub jabil sventa li Raquele, li Labane la jyakʼbe yikʼ xtok li Raquele. Ta voʼne taje muʼyuk toʼox chopol chil Dios ti ep yajnil li viniketike. Pe tana ne, kʼuchaʼal chalbutik li Vivliae, kʼajomal noʼox jun yajnil stakʼ saʼ li vinike.

Génesis 29:1-30.