Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 17

Vachetik ti jelelike

Vachetik ti jelelike

LI CHAʼVOʼ keremetik cha vil liʼe toj jelelik, ¿mu jechuk? ¿Mi xa naʼ kʼusi sbiik? Li jnutsolajele jaʼ Esaú, li kerem chchabi chije jaʼ Jacob.

Li Esaú xchiʼuk Jacobe jaʼ xvachtak li Isaac xchiʼuk Rebecae. Li totil Isaaque, jaʼ skʼanoj li Esaue, yuʼun lek snaʼ xnutsolaj xchiʼuk ta xichʼ tal tiboletik sventa li yutsʼ yalale. Pe li Rebecae jaʼ skʼanoj li Jacobe, yuʼun chʼanxi noʼox xchiʼuk mu snaʼ saʼ kʼop.

Li mukʼtotil Abrahame kuxul toʼox, jech oxal xuʼ jnoptik kʼuxi toj kʼupil chaʼi Jacob ti kʼalal ch-albat yuʼun smukʼtot ta sventa Jeovae. Kʼalal yichʼoj xaʼox 175 jabil ti Abrahame cham, jaʼo kʼalal 15 jabil yichʼojik li vachetike.

Kʼalal yichʼoj xaʼox 40 jabil ti Esaue nupun xchiʼuk chaʼvoʼ antsetik ti likemik ta Canaane. Ta skoj taje, ti Isaac xchiʼuk Rebecae la jyat yoʼontonik, yuʼun li antsetik liʼe muʼyuk ta smuyubtaik ti Jeovae.

Vaʼun jun kʼakʼale, oy kʼusi kʼot ta pasel ti ilin-o tajek ta stojolal yitsʼin ti Esaue. Kʼot skʼakʼalil ti chakʼbe bendision sba xnichʼon ti Isaaque. Ti Esaue jaʼ bankilal, jaʼ itsʼinal ti Jacobe, jech oxal ti Esaue yaloj mi jaʼ ta xichʼ bendision. Pe li Esaue xchonojbe xaʼox Jacob li bendision ti jaʼ ox yuʼune. Jech noxtok, kʼalal vokʼ li chaʼvoʼ keremetike, li Diose la onoʼox yal ti jaʼ Jacob ti buchʼu ta xichʼ bendisione. Taje jech kʼot ta pasel. Ti Isaaque la jyakʼbe bendision li Jacobe.

Kʼalal la jyaʼi Esaú li kʼusi kʼot ta pasele, ilin ta stojolal Jacob. Kap tajek sjol, jech oxal la jyal ti ta smil li Jacobe. Kʼalal la jyaʼi li Rebecae, lik yat tajek yoʼonton. Jaʼ yuʼun xi la jyalbe ti Isaaque: Toj vokol me ta tsʼikel mi nupun xchiʼuk junuk ants ti likem ta Canaán li Jacob eke, xi.

Jech oxal ti Isaaque la jyalbe mantal ti Jacobe, xi la jyalbee: Mu me xa nupun xchiʼuk junuk ants ta Canaán. Jaʼ lek batan ta Harán ta sna amukʼtot Betuel. Ikʼbo junuk stseb Labán ti jaʼ xnichʼon Betuele.

Li Jacobe la xchʼunbe smantal stot, vaʼun la stam batel sbe kʼalal to ta Harán ti bu nakal li yutsʼ yalaltake.

Génesis 25:5-11, 20-34; 26:34, 35; 27:1-46; 28:1-5; Hebreos 12:16, 17.