Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 27

Jun chopol ajvalil tspas mantal ta Egipto

Jun chopol ajvalil tspas mantal ta Egipto

LI VINIKETIK cha vil liʼe yakal tsujik ta abtel li krixchanoetike. ¡Kʼelavil li buchʼu yakal tstsits jun j-abtele! Li j-abteletike jaʼ yutsʼ yalaltak li Jacobe, j-israeletik sbiik. Li buchʼu tsujvanik ta abtele jaʼ j-egiptoal krixchanoetik. Spasoj ta smosovik li j-israeletike. ¿Kʼuxi kʼot ta pasel taje?

Li smukʼta utsʼ-alal Jacobe ep jabil jun toʼox yoʼontonik te nakalik ta Egipto. José, ti vinik lek ojtikinbil kʼuchaʼal xchibal ajvalil ta Egiptoe, jaʼ toʼox ta xchabi li xchiʼiltake. Pe ti José ne cham. Jech noxtok och ta ajvalil achʼ Faraón ti mu lekuk ta xil li j-israeletike.

Jech oxal li chopol Faraón liʼe la spas ta smosov li j-israeletike. La jyakʼanan ta skʼob viniketik ti toj chopolik xchiʼuk ti jaʼ noʼox lek ta xaʼiik ta yakʼel vokolile. Ti krixchanoetik taje ta sujik ta abtel li j-israeletik sventa tspasbeik steklumtak li Faraone. Pe li j-israeletike yakal ta x-epajik. Ta tsʼakal ne lik xiʼikuk li j-egiptoal krixchanoetik ta stojolal li j-israeletike, yuʼun yantik x-epajik tajek xchiʼuk xiʼik ti jech mu xa stakʼik tsalele.

¿Mi xa naʼ kʼusi la spas li Faraone? La skʼopon li antsetik ti tskoltaik li j-israelal antsetik kʼalal chvokʼ yolike, jech oxal xi albatike: Mi kerem li olol chvokʼe skʼan me xa milik. Pe li antsetik taje lek yoʼontonik, muʼyuk bu la smilik li uni neneʼetike.

Jaʼ yuʼun ti Faraone xi la jyalbe mantal li slumale: Milik skotol li uni j-israelal keremetike. Kʼajomal noʼox kuxul xa viktaik li uni tsebetike. ¿Mi mu toj chopoluk li kʼusi la jyichʼ alel taje? Jkʼeltikik kʼuxi kuxul kom jun uni kerem.

Éxodo 1:6-22.