¿MI XA vil buchʼutik chbat svulaʼan li Dinae? Jaʼ chbat skʼel junantik tsebetik ti te nakalik ta Canaane. ¿Mi lek van chil Jacob taje? Li kʼusi cha skoltaot ta snaʼele, jaʼ mi cha vules ta ajol li kʼusi la snop Abraham xchiʼuk Isaac ta sventa li antsetik ta Canaane.

¿Mi lek ox chil Abraham ti chnupun xchiʼuk antsetik ta Canaán ti Isaaque? Muʼyuk. ¿Mi lek ox chil Isaac xchiʼuk Rebeca ti chnupun xchiʼuk junuk ants ta Canaán li skeremik Jacobe? Muʼyuk. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun?

Yuʼun li krixchanoetik ta Canaane naka jecheʼ diosetik ta smuyubtaik. Mu lekikuk sventa chkʼotik ta malalil o ta ajnilal, jech noxtok mu lekikuk ta amigoinel. Jech oxal stakʼ xkaltik ta melel ti muʼyuk lek chil Jacob ti chbat saʼ xchiʼiltak ta Canaán li stsebe.

¿Kʼusi kʼot ta stojolal li Dinae? La stikʼ sba ta vokolal. ¿Mi xa vil ta lokʼol li jcanaán vinik ti yakal ta skʼel li Dinae? Jaʼ sbi Siquem. Jun kʼakʼal kʼalal bat ta vulaʼal li Dinae, li Siqueme la suj ta xchiʼinel ta vayel. Liʼe chopol, yuʼun jaʼ noʼox xuʼ xchiʼin sbaik ta vayel jun vinik xchiʼuk jun ants ti nupunemike. Li kʼusi pasbat yuʼun Siquem li Dinae mas to la jyakʼ vokolil.

Kʼalal la jyaʼi xchiʼiltak ta vokʼel Dina li kʼusi kʼot ta pasele, ilinik tajek. Li Simeón xchiʼuk li Levie, xchaʼvoʼalik solel sokem tajek sjolik, la stsak batel yespadaik, ta mukul ochik batel ta jteklum. Li chaʼvoʼik taje xchiʼuk li xchiʼiltakik ta vokʼele la smilik li Siqueme xchiʼuk skotol li yantik viniketike. Li Jacobe ilin tajek yuʼun toj chopol li kʼusi la spas li xnichʼnabtake.

¿Kʼuxi lik li vokoliletik taje? Yuʼun li Dinae la spas ta yamigotak krixchanoetik ti muʼyuk ta xchʼunbeik smantal ti Diose. Voʼotike muʼyuk ta jsaʼ kamigotik jech, ¿mu jechuk?

Génesis 34:1-31.