Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LOʼIL 10

Li mukʼta Nojelal ta voʼe

Li mukʼta Nojelal ta voʼe

LI KRIXCHANOETIK ti muʼyuk tikʼilik ta arkae muʼyuk bu la sjel-o li stalelike. Mu to xchʼunik mi chtal li Nojelal ta voʼe. Yikʼal van mas to itseʼinik. Pe li stseʼejike muʼyuk bu xjalij.

Kʼalal la jyaʼiike lik yakʼ voʼ. Yal tal tsatsal voʼ ta vinajel, xkoʼolaj yaʼeluk kʼalal oy buchʼu tsmal tal voʼ ta valtee. ¡Melel onoʼox li kʼusi la jyal Noee! Pe muʼyuk xa buchʼu xuʼ ta x-och li ta arkae. Yuʼun ti Jeova Diose smakojbe xaʼox lek stiʼ.

Ta anil noʼox ibutʼij li stenlejaltike. Xkoʼolaj ta mukʼta ukʼumetik li voʼe. Li voʼe la xjoch teʼetik xchiʼuk tonetik xchiʼuk xlomomet noʼox tajek. Xiʼik tajek li krixchanoetike. Muyik ta vitsetik. ¡I, yoʼontonikuk ti lajuk xchikintaik li kʼusi la jyal li Noee xchiʼuk ti ochikuk ta arka ti kʼalal jamal toʼox li stiʼe! Pe maʼuk xa yorail.

Li voʼ yal tal ta vinajele jalij 40 kʼakʼal xchiʼuk 40 akʼobal. Noj muyel tajek li voʼe. Muy ta vitsetik, kʼalal to li tayal vitsetike mu jaluk ibutʼij komel. Jech onoʼox kʼuchaʼal yaloj ti Diose, skotol li krixchanoetik xchiʼuk li chonetik ti muʼyuk te oyik ta yut arkae chamik. Pe skotol li buchʼutik te oyik ta yute kuxul ikomik.

Ti Noé xchiʼuk xnichʼnabe lek yabtel la spasik ti kʼalal la spasik li arkae. Li voʼe la xkuch muyel li arkae, xkajet ikom ta sba voʼ. Vaʼun, jun kʼakʼal, kʼalal paj li voʼe, li Kʼakʼale lik xojobinajuk. ¡Toj labal sba yelan ta kʼelel! Ta butikuk noʼox kʼajomal xvinaj jun mukʼta nab. Li kʼusi noʼox xvinaje, jaʼ li arka xkajet ta sba voʼe.

Chʼabal xa li mukʼta natil tsatsal krixchanoetike. Muʼyuk xa kuxulik sventa chakʼbe svokol li krixchanoetike. Cham skotolik, li smeʼike xchiʼuk li yan chopol krixchanoetike chamik ek. Pe ¿kʼusi kʼot ta pasel ta stojolal li stotik li mukʼta natil tsatsal krixchanoetike?

Li stotike maʼuk onoʼox melel krixchanoetik kʼuchaʼal voʼotike. Jaʼ toʼox anjeletik ti yalik tal ta Balumil sventa chkuxiik kʼuchaʼal krixchanoetike. Jaʼ yuʼun, kʼalal tal li Nojelal ta voʼe, muʼyuk bu xchamik kʼuchaʼal li yan krixchanoetike. La jyiktaik stunesel li sbekʼtalike, vaʼun chaʼsutik batel ta vinajel kʼuchaʼal anjeletik. Pe muʼyuk xa la jyichʼik tunesel kʼuchaʼal yaj-anjeltak Dios. Pasik ta yaj-anjeltak Satanás. Li anjeletik taje, pukujetik akʼbilik sbi ta Vivlia.

Vaʼun ti Diose la jyakʼ taluk jun tsatsal ikʼ, jech lik yaluk li voʼe. Ta svoʼobal yual, li arkae kajal kʼot ta sjol jpʼej vits. Li buchʼutik te oy ta arkae la skʼelik lokʼel ta pana xchiʼuk la jyilik li sjoltak vitsetike, pe sventa jech chkʼot ta pasel taje, jalij ep kʼakʼaletik. Lik uluk yalel li voʼe.

Vaʼun ti Noee la skolta lokʼel ta arka jkot ikʼal mut ti jaʼ sbiinoj joj mute. Ti joj mute xvilet jlikeluk, pe tsutilan tal li ta arkae yuʼun muʼyuk bu la sta yavil ti bu xuʼ xkotie. Jal la spasilan jech, pe kʼalal tsutilan tale, te chvul luchluk ta arka.

Li Noee tskʼan ta skʼel mi ul xa yalel li voʼ ta balumile, jech oxal la skolta lokʼel jkot paloma li ta arkae. Pe taje tsutilan tal ek, yuʼun muʼyuk bu la sta yavil. Li Noee la skolta batel ta xchibal velta, pe kʼalal sut tale skatsʼoj sutel tal jlik yanal oliva. Ulem xa yalel li voʼe. Ti Noee la skolta batel noxtok ta yoxibal velta li palomae, vaʼun jaʼ to la sta yavil sventa bu chkom.

Vaʼun ti Diose la skʼopon ti Noee. Xi la jyalbee: Lokʼan li ta arkae. Ikʼo lokʼel skotol li avutsʼ avalale xchiʼuk li chonetike. Mas to ta jun jabil te oyik li ta arkae. ¡Nopo noʼox avaʼi li muyubajel la jyaʼiik kʼalal lokʼik ta arka xchiʼuk ti kuxul ikomike!

Génesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Pedro 3:19, 20.