Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 6

¡Nopol xa li Paraisoe!

¡Nopol xa li Paraisoe!

Li kʼusitik chopol chkʼot ta pasel li ta Balumil tana liʼe jaʼ svinajeb ti nopol xa li Paraisoe. Li Bibliae voʼne onoʼox yaloj ti kʼalal poʼot xa xtal li Paraisoe ta xkiltik tsots vokolil. Tana liʼne kʼotem xa. Junantik kʼusitik chkʼot ta pasel yaloj li Bibliae jaʼik:

Mukʼtik letoetik. “Yuʼun ta to xlik skontrain sbaik yantik banamil [lumetik, NM]; ta to xlik skontrain sbaik mukʼtik ajvaliletik.” (Mateo 24:7.) Li kʼusi albile kʼotem xa ta pasel. Ta sjabilal 1914 kʼalal to ta jkʼakʼaliltike chib mukʼtik letoetik kʼotem ta pasel ta spʼejel Balumil xchiʼuk yantik bikʼtal letoetik. Epal krixchanoetik chamemik ta skoj.

Toj pʼolem chameletik. Ta to xtal “chamel ta butikuk banamilal” (Lucas 21:11). ¿Mi kʼotem xa ta pasel li svinajeb taje? Kʼotem. Li kanser chamel, chameletik ta oʼontonal, li sak-obal, li sik-kʼokʼe, li sidae xchiʼuk yantik chameletik ti epal krixchanoetik smilanoje.

Jutuk veʼlil. Ta skotol Balumil ep krixchanoetik ti jutuk oy yuʼunik kʼusi tslajesike. Skotol jabil epal krixchanoetik chchamik ta viʼnal. Liʼe jaʼ svinajeb ti poʼot xa li Paraisoe. Li Bibliae ta xal: “Ta to xtal tsots viʼnal” (Marcos 13:8).

 Nikeletik. “Ta xjelov nikeletik ta butikuk banamilal.” (Mateo 24:7.) Liʼe kʼotem xa ta pasel ta jkʼakʼaliltik ek. Ta skoj li nikeletike echʼem ta jun miyon krixchanoetik chamemik ta sjabilal 1914 kʼalal to ta jkʼakʼaliltike.

Chopol krixchanoetik. Li krixchanoetike jaʼ noʼox batem ta yoʼontonik li stakʼinike xchiʼuk stuk noʼox ta xkʼuxubin sbaik. Ta skʼanik li kʼusi tskʼupinike, mu jaʼuk ti Diose. Li alab nichʼnabetike “mu xchʼunbeik smantal stot smeʼik” (2 Timoteo 3:1-5). ¿Mi mu oyuk ep krixchanoetik jech cha vil tanae? Muʼyuk chichʼik ta mukʼ Dios xchiʼuk ta sabeik kʼop ta stojol li buchʼutik tskʼan chchanik sventa Diose.

Mu xchʼunik smantal ajvalil. Jech xtok “echʼem ta x-epaj li kʼusi chopole” (Mateo 24:12). Xuʼ van jech cha vil ek, ti pʼolem li buchʼutik mu xchʼunik mantaliletik li jabiletik liʼe. Ta butikuk noʼox, oy sibtasel ta elekʼ, ta loʼlael xchiʼuk utsʼintael.

Skotol liʼe jaʼ chakʼ ta ilel ti nopol xa li sReino Diose. Li Bibliae ta xal: “Kʼalal cha vilik ta xkʼot ta pasel skotol li kʼusi kalojboxuke, jech cha naʼik o ti poʼot xa chlik sventainoxuk [sReino, NM] li Diose” (Lucas 21:31). Pe, ¿kʼusi jaʼ li sReino Diose? Jaʼ li ajvalil yuʼun Dios te ta vinajel ti tspas ta jun paraiso li Balumile. Jaʼ chkom ta xkʼexol li ajvalil krixchanoetike (Daniel 2:44).