Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 4

Kʼuxi stakʼ cha vojtikin ti Diose

Kʼuxi stakʼ cha vojtikin ti Diose

Stakʼ cha vojtikin Jeova mi cha kʼel li Bibliae. Ta voʼnee, la stʼuj junantik viniketik ti Diose sventa tstsʼibabat li snopbenal yuʼune. Li tsʼibetik taje jaʼ ojtikinbilik kʼuchaʼal li Bibliae. Tanae stakʼ chkojtikintik Dios mi ta jkʼeltik li Bibliae. Jaʼ te oy skʼop ti Jeovae, jaʼ li kʼusi chale, jaʼ yuʼun ojtikinbil xtok kʼuchaʼal skʼop Dios. Stakʼ jchʼuntik li kʼusi chal li Bibliae yuʼun ti Jeovae mu sjut kʼop. “Dios ti [...] mu snaʼ sjut kʼope.” (Hebreos 6:18, LS [SA].) Jech un chaʼa, li Skʼop Diose jaʼ melel (Juan 17:17).

Li Bibliae jaʼ jun matanal toj ep sbalil ti yakʼojbutik ti Diose. Li skʼope jaʼ xkoʼolaj kʼuchaʼal jun tsʼibabil vun yuʼun jun totil jkʼanvanej sventa xnichʼnabtak. Ta xalbutik li kʼusi yaloj Dios ti tspas ta alakʼ sba Balumil ti bu stakʼ xi jkuxie, jaʼ xkaltik, jun paraiso. Ta xalbutik li kʼusi la spas ti Diose, li kʼusi tspas tana liʼe xchiʼuk li kʼusi tspas ta bakʼin toe sventa li xnichʼnabtak ti chchʼunik mantale. Xchiʼuk noxtok ta skoltautik ta xchapanel jkʼoptik xchiʼuk kʼuxi stakʼ jtatik jmuyubajeltik (2 Timoteo 3:16, 17).

 Li xrextikotak Jeova jaʼik yamikotak Dios; ta skoltaoxuk ta yaʼibel smelol li chanubtasel yuʼun li Bibliae. Jaʼ noʼox albo ti cha kʼan cha chan li Bibliae. Muʼyuk ta skʼanbot stojolik sventa cha xchanubtasot (Mateo 10:8). Xchiʼuk stakʼ xa bat ta stsobajelik stsʼaklomtak Kristo, bu yavilik muyubtael ti jaʼ sbiik sNailtak Reino. Mi cha kʼot ta tsobajeletik liʼe, li yojtikinel avuʼun sventa Diose ch-epaj ta anil.

Stakʼ cha vojtikin ti Dios kʼalal cha nop li kʼusitik spasoje. Jun skʼelobil, li Bibliae ta xal: “Dios la spas vinajel xchiʼuk banamile” (Génesis 1:1). Kʼalal la spas Jeova li vinajele la spas ek li Kʼakʼale. Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi chchanubtasutik ta sventa Dios taje? Ti Jeovae toj ep sjuʼel. Jaʼ noʼox stuk xuʼ la spas li kʼusi ep sjuʼel jech kʼuchaʼal Kʼakʼale. Xchiʼuk chakʼ kiltik ti Jeovae jaʼ toj pʼij, yuʼun skʼan pʼijilal ta spasel li Kʼakʼale, ta xakʼbutik xkʼixnal xchiʼuk xojobal xchiʼuk ti mu xtupʼe.

Li kʼusi spasoj Jeova jaʼ svinajeb ti skʼanojutike. Nopo avaʼi ta skotol li sat teʼetik li oy ta Balumile. Jeovae xuʼ junuk noʼox sat teʼ la yakʼbutik jechuke, o mi junuk. Pe, yakʼojbutik ep jelajtik sat teʼetik ti jelel yelanilike, smukʼtikil, sbonilik xchiʼuk smuilik. Liʼe jaʼ svinajeb ti skʼanojutik ti Jeovae, xchiʼuk tskʼupin spukel kʼusitik lek, tsnop ta yantik xchiʼuk lek yoʼonton (Salmo 104:24).