Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Stsutsebal

Stsutsebal

¿Mi chavules ta ajol bakʼintik li kʼusitik la akʼupin xchiʼuk li yajtuneltak Jeovae? Xuʼ van xvul ta ajol junuk tsobajel ti la spatbot avoʼontone, junuk asamblea ti mu xchʼay ta ajole, ti lek kʼusi kʼot ta atojolal ta cholmantale o ti la akʼupin xchiʼinel ta loʼil junuk ermanoe. Mi jeche, jaʼ svinajeb ti muʼyuk achʼayoj ta ajol li Jeovae. Jech li stuk eke muʼyuk xchʼayojot ta sjol, ta slekil yoʼonton tsvules ta sjol ti tukʼ toʼox latun ta stojolale. Jaʼ yuʼun, oy ta yoʼonton tskoltaot sventa xasut li ta steklumale.

Xi chal li Jeovae: «Chbat jtʼun tal li jchijtaque; vuʼun jtuc chlic jchabi. Jech chac cʼu chaʼal jun jchabichij ti tsots scʼoplal chaʼay li xchijtac ti butic tanpuc batemique, jaʼ jech tsots scʼoplal chcaʼay ec li jchijtaque. Chbat quicʼ sutel tal ti bu la spuc sbaic batel[e]» (Ezequiel 34:11, 12).