Sutan ta stojolal Jeova

Li Jeovae tsaʼ li xchʼayemal chijtake xchiʼuk tskʼan ti xasut ta stojolale.

Skarta li Jtsop Jbeiltasvaneje

Li skarta Jtsop Jbeiltasvaneje chal ti skʼan sutik tal ta koral li buchʼutik xchʼakoj sbaik lokʼele.

SBAVOKʼAL

«Chbat jtʼun tal li jchijtac ti chʼayemique»

¿Mi muʼyuk xa xchapanobil chil Dios mi chʼayem li chije?

XCHAʼVOKʼAL

Li kʼusitik vokol chavaʼie: ‹Ep ta tos kʼu yelan ta jta jvokoltik›

Mi chachibaj-o ti mu xa jechuk spas avuʼun yabtel Jeova kʼuchaʼal ta baʼyuke, kʼelo junuk tojobtasel ti chakʼ avil kʼuxi xuʼ xata li sjuʼelal Diose.

YOXVOKʼAL

Kʼalal chijyayijesbat koʼontontike: Bakʼintike ‹oy buchʼu tsaʼ smul ta jtojolaltik›

Oy oxib beiltasel ta Vivlia ti jaʼ tskoltaot ta stsalel ti chopol xchiʼuk ti kʼux chavaʼi mi oy kʼusi chopol spasojbot junuk ermanoe.

XCHANVOKʼAL

Ti oy jmul chkaʼi jbatike: «Chʼaybun li jmule»

¿Kʼuxi xuʼ lekuk noʼox ajol avoʼonton xavaʼi yan velta?

SVOʼVOKʼAL

Sutanik «ta stojolal li jchabichij xchiʼuk ti jaʼ jkʼelvanej avuʼunike»

¿Kʼusi skʼan jpas baʼyel mi ta jkʼan chisut ta steklumal Jeovae? ¿Kʼu van yelan chchʼamikun li ta tsobobbaile?

Stsutsebal

¿Mi chavules ta ajol bakʼintik li kʼusitik la akʼupin xchiʼuk li yajtuneltak Jeovae?