Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Jlik skarta li Jtsop Jbeiltasvaneje

Jlik skarta li Jtsop Jbeiltasvaneje

Kuni ermanotak:

Li ta revista ti jaʼ sventa skotol krixchanoetik Li Jkʼel osil ta toyole, li ta 1 yuʼun enero ta 2008, jaʼo lik lokʼanuk li mantaletik ti jaʼ sbi «Jchanbetik li xchʼunel yoʼontone». Vaʼun te lik jkʼupintik skʼelel li mantaletik ti toj kʼupilik sbae.

¿Kʼu van yelan laj yaʼiik li buchʼutik la skʼelike? Kʼalaluk laj xaʼox skʼel jun mantal jun ants ti chalbe skʼoplal ta sventa Martae, xi laj yale: «Xikoʼolaj tajek xchiʼuk li Martae, jaʼ yuʼun tʼom jtseʼej yuʼun; mu noʼox xichoti ta spasel kʼusitik ta yut jna xchiʼuk chkakʼ persa sventa lekuk jchʼam li kajvulaʼale. Bakʼintike chchʼay ta jol li kʼusi mas tsots skʼoplale xchiʼuk ti jkʼupin jchiʼinan li kamigotake». Kʼalal laj xaʼox skʼelbe sloʼil xkuxlejal Ester jun tsebe, xi kʼot ta nopel yuʼune: «Li loʼil liʼe laj yakʼ kil ti ta anil onoʼox xuʼ xbat ta koʼontontik li ta jkʼuʼ jpokʼtike xchiʼuk ti jaʼ xa ta jsaʼtik li kʼusitik mas achʼik ta xlokʼanuke. Melel onoʼox ti skʼan lek jlap li jkʼuʼ jpokʼtike, pe skʼan ta smeloluk noʼox». Xchiʼuk xi to laj yale: «Li kʼusi mas tsots skʼoplal chil li Jeovae jaʼ ti kʼu kelantike». Kʼalal la skʼel li mantal ta sventa li jtakbol Pedro jun ermanae solel muyubaj tajek, vaʼun xi laj yale: «Solel te xa laj kaʼi jba li ta loʼil la jkʼele, yuʼun xkoʼolaj ti te xa oyun laj kaʼie. Maʼuk noʼox ta jkʼel li loʼile: yuʼun xuʼ xkil xchiʼuk xkaʼi li kʼusitik chkʼotanuk ta pasele».

Li kʼusitik laj yalik taje xchiʼuk li yantik ti tsʼibajik tal sventa tstojik ta vokol li mantaletik lokʼe, jaʼ chakʼ ta ilel li kʼusi laj yal jtakbol Pablo ta mas tsʼakale: «Scotol li cʼusitic tsʼibabil comele jaʼ sventa jchanubtaseltic» (Rom. 15:4). Li Jeovae la skʼel lek ti lekuk tsʼibabiluk xkom ta Vivlia li loʼiletike, taje jaʼ sventa chchanubtasutik ta sventa li kʼusitik tsotsik skʼoplale. Jaʼ yuʼun, mu ventauk kʼu xa sjalil oyutik li ta mantale, pe xuʼ ep kʼusitik jchantik ta stojolalik.

Ta jtijbotkutik avoʼontonik ti xakʼelik noʼox li livro liʼe. ¿Kʼu yuʼun mu xatunesik li ta Akʼobal sventa Yichʼel ta Mukʼ Jeova ta Kutsʼ Kalaltike? ¡Ta skʼupinik xchanel li ololetike! Kʼalal mi laj yichʼ chanel li livro ta Xchanel Vivlia ta Tsobobbaile, mu me xachʼay jkojuk tsobajel. Kalal chakʼel batel li livroe mu ta aniluk xapas, chʼakbo lek yorail sventa xavilik xa yilel li kʼusitik chkʼotanuk ta pasele xchiʼuk teuk xa oyot chavaʼi li ta loʼile. Tuneso anopben sventa xakʼel xchiʼuk xavaʼi li kʼusitik la snuptanik li buchʼutik chkalbetik skʼoplale, vaʼun nopo kʼusi van la apas jechuk li ta jujutos kʼusitik la snuptanike.

Li voʼonkutike jaʼ jun muyubajel chkaʼikutik ti chkalbotkutik ti laj yichʼ lokʼesel li livro liʼe. Oy ta koʼontonkutik ti xatabeik sbalil li ta avutsʼ avalalike. Naʼik me ti kʼanbiloxuk tajek kuʼunkutike.

Li Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun li Stestigotak Jeovae