Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 9

¿Kʼuxi xuʼ xmuyubajik li utsʼ alaliletike?

¿Kʼuxi xuʼ xmuyubajik li utsʼ alaliletike?

1. ¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal li nupunel ta registro civile?

Li Jeovae jaʼ jun Dios ti xmuyubaje, ti jaʼ te chlik tal li lekil aʼyejetike xchiʼuk tskʼan ti xmuyubaj li utsʼ alaliletike (1 Timoteo 1:11). Li stuke jaʼ la slikes li nupunele. Li nupunel ta registro civile tsots skʼoplal sventa lek stsʼites yalab xnichʼnabik li nupultsʼakaletike xchiʼuk jaʼ sventa oyuk muyubajel li ta utsʼ alalile. Li yajtsʼaklomtak Cristoe skʼan xchʼunik li smantaltak ajvaliletik ta sventa li nupunele. Kʼelo Lucas 2:1, 4, 5.

Li Diose tskʼan ti jaʼuk sventa sjunlej xkuxlejal li vinik xchiʼuk ants li nupunele. Li Jeovae tskʼan ti tukʼ xakʼ sbaik ta jujuntal li malalil xchiʼuk li ajnilale (Hebreos 13:4). Li stuke tspʼaj li xtuchʼel nupunel ta registro civile (Malaquías 2:16). Akʼo mi jech, li Jeovae chal ti xuʼ xtuchʼ snupunel xchiʼuk xnupun yan velta ti mi mulivaj li xchiʼil ta nupunele. Kʼelo Mateo 19:3-6, 9.

2. ¿Kʼu yelan skʼan xil sbaik li nupultsʼakale?

Kʼalal la spas baʼyel vinik xchiʼuk baʼyel ants li Jeovae jaʼ sventa koʼol skolta sbaik li ta snupunelike (Génesis 2:18). Li malalile jaʼ jolil li ta utsʼ alalile, jaʼ yuʼun, jaʼ oy ta sba saʼel li kʼusitik chtun yuʼun li yutsʼ yalale xchiʼuk ta xchanubtasel sventa Dios. Jech xtok, ta skoj ti skʼanoj li yajnile skʼan jaʼ mas oyuk ta yoʼonton, maʼuk li kʼusi tskʼan stuke. Li nupultsʼakale skʼan xichʼ sbaik ta mukʼ xchiʼuk skʼan sbaik. Ta skoj ti jsaʼ mulil xchaʼvoʼalike, skʼan snaʼ xakʼ sbaik ta perton sventa xmuyubajik-o. Kʼelo Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7.

3. ¿Mi xuʼ xichʼ tuchʼel nupunel mi chʼabal muyubajele?

Mi oy skʼopik junuk nupultsʼakale, skʼan chakʼbe sbaik ta ilel kʼanelal kʼalal chchapanike (1 Corintios 13:4, 5). Li ta  nupunele stalel onoʼox ti chlik kʼope, pe li Skʼop Diose muʼyuk chal mi jaʼ chchapaj-o mi la xtuchʼ snupunelike. Kʼelo 1 Corintios 7:10-13.

4. ¿Kʼusi tskʼan Dios ta sventa li alab nichʼnabiletike?

Li Jeovae tskʼan ti xmuyubaj li alab nichʼnabiletike. Jaʼ yuʼun chchanubtas kʼuxi xuʼ skʼupin xkuxlejalik kʼalal kerem tsebik toe. Jech xtok, tskʼan ti stabeik sbalil spʼijil xchiʼuk kʼusitik xchanoj ta xkuxlejalik li stot smeʼike (Colosenses 3:20). Pe li kʼusi tskʼan xtoke, jaʼ ti akʼo sta smuyubajelik kʼalal chtunik ta stojolale xchiʼuk ta stojolal li Xnichʼone. Kʼelo Eclesiastés 11:9–12:1; Mateo 19:13-15; 21:15, 16.

5. ¿Kʼuxi xuʼ skolta sbaik li totil meʼiletik sventa sta smuyubajelik li alab nichʼnabiletike?

Li totil meʼiletike skʼan oyuk ta yoʼontonik yakʼbel sveʼel, bu chnakiik xchiʼuk skʼuʼ spokʼ li yalab xnichʼnabike (1 Timoteo 5:8). Pe maʼuk noʼox taje. Yuʼun skʼan xchanubtasik ta skʼanel xchiʼuk ta xchanbel stalelal li Diose (Efesios 6:4). Kʼalal skʼanojik tajek Dios li totil meʼiletike, li alab nichʼnabiletike solel chtijbat yoʼontonik xchanel. Kʼalal chichʼik chanubtasel ta Skʼop Diose, xuʼ lek chbat li kʼusitik tsnopike. Kʼelo Deuteronomio 6:4-7; Proverbios 22:6.

Li alab nichʼnabiletike skʼan patbel yoʼontonik xchiʼuk lekil kʼoptael kʼalal oy kʼusi lek tspasike. Bakʼintike lek ti chichʼik albel mantaletik xchiʼuk chichʼik tukʼibtasele, yuʼun jaʼ jech mu spasik li kʼusitik xuʼ sta-o svokolike (Proverbios 22:15). Akʼo mi jech, li tukʼibtasele skʼan me ta smeloluk noʼox, maʼuk batsʼi tsotsik o chopolik. Kʼelo Colosenses 3:21.

Li yajrextikotak Jeovae spasojik epal livroetik sventa totil meʼiletik xchiʼuk alab nichʼnabiletik. Ta Vivlia lokʼesbil skotol. Kʼelo Salmo 19:7, 11.