Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANVOKʼAL

Kʼuxi ta tunesel lek li takʼine

Kʼuxi ta tunesel lek li takʼine

«Li cʼusi ta jnoptique ta xcʼot ta pasel ti me lec nopbile.» (Proverbios 20:18)

Jkotoltik chtun kuʼuntik takʼin sventa xkakʼbetik li kʼusi chtun yuʼun li kutsʼ kalaltike (Proverbios 30:8). Yuʼun ‹jtunel tajek kuʼuntik li takʼine› (Eclesiastés 7:12). Bakʼintike mu kʼunuk ta albel skʼoplal li takʼin ta kutsʼ kalaltike, pe mu xavakʼ ti slikes kʼop ta avutsʼ avalale (Efesios 4:32). Skʼan me xachʼunik li kʼusi chavalbe abaike xchiʼuk skʼan me jmoj xanopik ti kʼusi chaman-o li atakʼinike.

 1 LEKUK ME XANOPIK

LI KʼUSI CHAL VIVLIAE: «Mi oy junuk avuʼunik ti tskʼan tsvaʼan junuk toyol kʼelob osile, ¿mi mu baʼyeluk chchotan sba sventa tskʼel kʼu yepal chlaj yuʼun sventa stsuts yuʼun li kʼusi tspase?» (Lukas 14:28). Toj tsots me skʼoplal ti jmoj xanopik ti kʼuxi chatunes li atakʼinike (Amós 3:3). Kʼelik li kʼusi skʼan xamanike xchiʼuk ti kʼu yepal xuʼ xalajesike (Proverbios 31:16). Mi oy ep atakʼinike maʼuk skʼan xal ti xuʼ xamanik li kʼusi muʼyuk chtun avuʼunike. Mu me xatikʼ abaik ta il, jaʼ lek ti jaʼ noʼox xalajesik ti kʼu yepal oy avuʼunike (Proverbios 21:5; 22:7).

LI KʼUSI SKʼAN XAPASE:

  • Mi spas to sovra atakʼinik ta slajeb ue, jmoj xanop akʼopik ti kʼuxi chalajesike

  • Mi muʼyuk xalokʼik-o ti kʼu yepal oy avuʼunike, nopik lek ti kʼusi xuʼ xapasik sventa mu masuk xalajesike. Jech kʼuchaʼal liʼe, xuʼ te noʼox xapas aveʼel ta anaik sventa mu xamanik

 2 MELELUK XAKʼOPOJ XCHIʼUK TA SMELOLUK XAVIL LI TAKʼINE

LI KʼUSI CHAL VIVLIAE: Meleluk xijkʼopoj, «maʼuk noʼox ta stojolal Jeova, yuʼun jech ta [jpastik] ta stojolal li krixchanoetik xtoke» (2 Korintios 8:21). Albo ta jamal anup achiʼil ti kʼu yepal chapas kanale xchiʼuk ti kʼu yepal chalajese.

Albo baʼyuk anup achiʼil kʼalal mu to chalajes ep takʼine (Proverbios 13:10). Kʼalal chavalbeik skʼoplal li takʼine jaʼ me tskoltaoxuk sventa mu xlik akʼopik. Jaʼuk me sventa avutsʼ avalal chavil ti kʼu yepal chapas kanale, maʼukuk me avuʼun atuk (1 Timoteo 5:8).

LI KʼUSI SKʼAN XAPASE:

  • Jmoj xanopik kʼu yepal xuʼ xalajesik ti mu persauk chajakʼbe abaike

  • Mu me jaʼuk to xaloʼiltaik takʼin mi oy xa avokolik ta skoje