Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 11

¿Kʼu yuʼun ta jtsob jbakutik ta mukʼta tsobajeletik?

¿Kʼu yuʼun ta jtsob jbakutik ta mukʼta tsobajeletik?

México

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

¿Mi xavakʼ venta ti jun tajek yoʼontonik li krixchanoetik liʼe? Jech xvinajik li buchʼutik chkʼotik ta jmukʼta tsobajelkutike. Li yajtuneltak Dios ta voʼnee albatik mantal ti oxib velta ta jabil skʼan stsob sbaike, jech oxal li avie ximuyubajkutik tajek ti jech ep ta jtsob jbakutike (Deuteronomio 16:16). Ta sjunul jabile oxib velta jech ta jtsob jbakutik, taje jaʼik: chib asamblea ta sirkuito ta jun kʼakʼal xchiʼuk jun asamblea rejional ta oxib kʼakʼal. ¿Kʼusi sbalil ta jtakutik?

Jaʼ mas chinopajkutik-o ta jujuntal li ta kermano jbakutike. Li j-israeletike xmuyubajik tajek kʼalal chalbeik slekilal Jeova «ta stojol scotol li [s]teclumale», jech li voʼonkutik eke ximuyubajkutik kʼalal jmoj chkichʼkutik ta mukʼ Dios xchiʼuk li kermanotakutik ta tsobajeletik ti stuk xa noʼox jech chkaʼikutike (Salmo 26:12; 111:1). Kʼalal ta jtsob jbakutik jech taje xuʼ xkojtikinkutik yan stestigo Jeova ti yan-o stsobobbailike o ti yan-o slumalike. Ta oʼlol kʼakʼale jmoj chiveʼkutik li bu ch-echʼ mukʼta tsobajele, taje jaʼ chkoltavan sventa junuk noʼox koʼontonkutik kʼalal chbat kaʼikutik mantale (Hechos 2:42). Jaʼ te chvinaj li kʼanelal oy ta jtojolalkutik xchiʼuk «li bochʼo coʼol jchʼunoj[ku]tic Dios» ta spʼejel Balumile (1 Pedro 2:17).

Tskoltaunkutik sventa xichʼikutik ta mantal. Jech xtok, li j-israeletike ta stabeik sbalil kʼalal «[chkʼot] ta yoʼntonic» o chaʼibeik smelolal li Skʼop Diose (Nehemías 8:7, 8, 12). Li voʼonkutik eke ep sbalil chkilkutik li chanubtasel ch-echʼ ta mukʼta tsobajeletike. Oy lek smelolal jtos chanubtasel ta Vivlia ch-echʼ. Kʼalal ch-echʼ mantaletik xchiʼuk skʼelobiltake jaʼ jech ta jchankutik kʼuxi xuʼ jpaskutik li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose. Jech xtok, tspat koʼontonkutik ti chkaʼikutik li sloʼil xkuxlejal li buchʼutik kuchem yuʼun svokolik ta skoj ti jaʼik yajtsʼaklom Cristo li avi ti tsots vokole. Li ta asamblea rejional, ch-echʼ skʼelobiltak lokʼem ta Vivlia ti jech skʼuʼ spokʼik kʼuchaʼal ta voʼne li buchʼutik ch-echʼike, taje ep kʼusitik xuʼ jchankutik yuʼun. Li ta jujun mukʼta tsobajel taje oy ichʼvoʼ, taje jaʼ sventa li buchʼutik tskʼan chakʼik ta ilel ti yakʼoj xa xkuxlejalik ta stojolal Diose.

  • ¿Kʼu yuʼun chakʼ tajek muyubajel li mukʼta tsobajeletike?

  • ¿Kʼuxi xuʼ xatabe sbalil mi labat ta junuk jmukʼta tsobajelkutike?