Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 13

¿Kʼusi tspas li jun prekursore?

¿Kʼusi tspas li jun prekursore?

Canadá

Cholmantal ta naetik

Chanubtasel ta Vivlia

Xchanel Vivlia ta jujuntal

Li jpʼel kʼop prekursor xie jaʼ jmoj skʼan xal xchiʼuk jun jbabe, taje jaʼ skʼoplal li buchʼu tsjam batel be yoʼ bu muʼyuk to buchʼu jelavem sventa xjelav li buchʼutik te tijilik talel ta spate. Li Jesuse xuʼ xkaltik ti echʼ kʼuchaʼal jun prekursore, yuʼun laj yichʼ takel talel ta Balumil sventa chalbe skʼoplal jun aʼyej ti chakʼ kuxlejale xchiʼuk ti tsjam li sbelel kolebale (Mateo 20:28). Li avie ta jchanbekutik li Jesuse; ti bu kʼalal xuʼ kuʼunkutike ta jchʼakbekutik yorail sventa ta jkoltakutik yoʼ xkʼotik ta yajtsʼaklom Cristo li krixchanoetike (Mateo 28:19, 20). Oy jlom xtoke chtunik ta jtos abtelal ti prekursor sbi kuʼunkutike.

Jcholmantal ta tsʼakal ora. Jkotolkutik li stestigounkutik Jeovae ta jcholbekutik skʼoplal lekil aʼyej. Pe jlome skʼeloj kʼusitik xuʼ spas ta xkuxlejalik sventa chtunik ta prekursor regular. Li buchʼutik taje 70 ora ta u chcholik mantal. Ta skoj taje oʼlol noʼox kʼakʼal ch-abtej ta yabtelik. Yantik xtoke chtʼujatik sventa chtunik ta prekursor espesial xchiʼuk chtakatik batel ti bu mas chtun jcholmantaletike. Li buchʼutik taje 130 ora o mas chcholik mantal ta u. Li prekursoretike muʼyuk kʼusi mas x-ayan yuʼunik, jech oxal spatoj yoʼontonik ta stojolal Jeova ti ch-akʼbat li kʼusitik chtun yuʼunike (Mateo 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8). Li buchʼutik mu xuʼ yuʼun chtunik ta prekursor regular o prekursor espesiale, xuʼ x-ochik ta prekursor auksiliar. Taje jaʼ noʼox 30 o 50 ora ta u chcholik mantal.

Li kʼusi chtijbat-o yoʼonton li jun prekursore jaʼ ti skʼanoj Dios xchiʼuk li krixchanoetike. Jech kʼuchaʼal li Jesuse chkakʼkutik venta ti oy svokolik ta mantal li krixchanoetike (Marcos 6:34). Ta skoj li kʼusi jchanojkutike xuʼ xpatbat-o yoʼontonik li krixchanoetik avie, yuʼun tsnaʼik ti oy kʼusi lek chtal ta jelavele. Jech, ta skoj ti skʼanoj tajek krixchanoetik li jun prekursore jaʼ chtijbat-o yoʼonton sventa chchʼak skʼakʼal xchiʼuk chakʼ yip sventa tskoltaan ta mantal (Mateo 22:39; 1 Tesalonicenses 2:8). Ta skoj taje, li prekursore chkoltaat sventa x-epaj xchʼunel yoʼonton ek xchiʼuk ti mas lek xil sba xchiʼuk li Diose, jaʼ yuʼun xmuyubaj noʼox tajek (Hechos 20:35).

  • ¿Kʼusi tspas li jun prekursore?

  • ¿Kʼusi chtijbat-o yoʼonton jlom sventa chcholik mantal ta tsʼakal ora?