Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 14

¿Kʼuxi chichʼik chapanel li j-al lekil aʼyejetik ta tsʼakal orae?

¿Kʼuxi chichʼik chapanel li j-al lekil aʼyejetik ta tsʼakal orae?

Estados Unidos

Chanobvun ta Galaad (Patterson, Nueva York)

Panamá

Li stestigotak Jeovae tsots skʼoplal chilik li xchanbel skʼoplal Vivliae. Jaʼ yuʼun chichʼik chanubtasel li buchʼutik chtunik ta tsʼakal orae. Taje jaʼ sventa mas lek spas li yabtelik ta chol mantale (2 Timoteo 4:5).

Chanob vun sventa Abtelal ta Prekursor. Taje jaʼ jun chanun ti chjalij vakib kʼakʼal ti xuʼ te chichʼ pasel ta jun Salon sventa Tsobobbail ti nopol noʼoxe. Sventa xuʼ xbatik li ta chanun taje skʼan jun jabil tunemik xa ox ta prekursor. Ti jech chichʼik chanubtasele jaʼ sventa mas xnopajik ta stojolal Jeova, yoʼ chlekub ti kʼu yelan chcholik mantale xchiʼuk tstsatsubtasbat yoʼontonik yoʼ tukʼ xakʼ sbaik.

Chanob vun sventa j-al lekil aʼyejetik yuʼun Ajvalilal yuʼun Dios. Jaʼ jun chanun ti chjalij chib u sventa tojol kerem tsebetik xchiʼuk nupultsʼakaletik. Skʼan ti 23 kʼalal ta 65 sjabilalik, ti lek xtojobike xchiʼuk ti oyuk ta yoʼontonik chbat tunikuk ti bu tskʼanik mas koltaele. Sventa xchanbeik stalelal li Jesucristo, ti jaʼ li Mukʼta Jchanubtasvanej echʼem ta Balumile, xi chalike: «Liʼ oyune, tacun batel» (Isaías 6:8; Juan 7:29). Kʼalal chbat nakiikuk ta yan lume skʼan xikta li kʼusi nopem toʼox xaʼiike xchiʼuk skʼan xnop xaʼiik ti jelel stalel xkuxlejal li krixchanoetike, li sikil xkʼixnal osile xchiʼuk ti mas xa jelel chveʼike. Yikʼaluk van skʼan xchanik yan kʼop. Li ta chanun taje chkoltaatik sventa oyuk yuʼunik talelaletik ti jtunel yuʼunik ti bu chtakatik batele. Chchanubtasatik sventa xuʼ skoltaik mas li Jeova xchiʼuk li s-organisasione.

Chanob vun sventa Vivlia ta Galaad yuʼun Watchtower. Ta evreo kʼop li Galaade jaʼ skʼan xal «jtsop tonetik ti oy kʼusi chakʼ ta naʼele». Li chanun taje lik ta sjabilal 1943. Ti kʼu sjalil likem talele, ayemik mas ta vaxak mil ti tunemik ta misioneroetik xchiʼuk ti lek kʼusi kʼotem ta pasel yuʼunik li ta cholmantal ta spʼejel Balumile (Hechos 13:47). Jun skʼelobile, kʼalaluk kʼotik ta Perú li baʼyel misioneroetike, muʼyuk toʼox tsobobbaileltik. Pe li avie oy xa mas ta mil. Kʼalaluk kʼotik ta Japone mu sta lajuneb stestigotak Jeova. Li avie oy xa mas ta 200 mil. Voʼob u chchanbeik lek skʼoplal li Vivlia li ta chanune, taje jaʼ sventa lek chapalik li jchanunetik sventa chkoltavanik yoʼ lekuk xkʼot ta pasel li cholmantale. Chichʼik takel ta ikʼel prekursor espesialetik, misioneroetik, jkʼelvanejetik ta sirkuito o li buchʼutik chtunik ta Betele.

  • ¿Kʼusi sventa li Chanob vun sventa Abtelal ta Prekursore?

  • ¿Buchʼutik xuʼ xbatik li ta Chanob vun sventa j-al lekil aʼyejetik yuʼun Ajvalilal yuʼun Diose?