Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Kʼusi chanop ta sventa li Vivliae?

¿Kʼusi chanop ta sventa li Vivliae?

¿Mi ta van xaval ti jaʼ...

  • ... jun livro ti jaʼ snopben krixchanoetike?

  • ... jun livro ti chal jecheʼ loʼiletike?

  • ... Skʼop Diose?

 LI KʼUSI CHAL LI VIVLIAE

«Scotol li scʼop Dios tsʼibabil comele jaʼ laj yacʼ ta naʼel ta sventa svuʼel stuc li Diose.» (2 Timoteo 3:16, Scʼop Dios ta Chenalhó.)

TI KʼUXI TA JTABETIK SBALIL KʼALAL TA JNAʼTIKE

Ta jtabetik stakʼobiltak li kʼusitik ta jakʼbe jbatik ta sventa li jkuxlejaltik ti tsotsik skʼoplale (Proverbios 2:1-5).

Xuʼ jtatik lekil beiltaseletik li ta jkuxlejaltike (Salmo 119:105).

Ta jta spatobil koʼontontik  (Romanos 15:4).

 ¿MI OY SRASONALTAK SVENTA JCHʼUNTIK TA MELEL LI KʼUSI CHAL VIVLIAE?

Oy, oy oxib srasonaltak:

  • Muʼyuk tsvalopatin sba stuk. Te van 40 ta voʼ viniketik la stsʼibaik li Vivliae, ti jalij 1,600 jabile. Jutuk mu skotoluk li viniketik taje muʼyuk laj yojtikin sbaik, pe li Vivliae muʼyuk tsvalopatin sba stuk xchiʼuk jtos noʼox li kʼusi mas chalbe skʼoplale.

  • Melel li kʼusi la stsʼibaike. Li j-al-loʼiletike nopem xaʼiik ti tsmukik kʼalal chlaj ta tsalel li slumalike. Pe jaʼuk li buchʼutik la stsʼibaik li Vivliae muʼyuk la smukik komel li smulike, mi jaʼuk li kʼusitik chopol la spas li slumalike (2 Crónicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4).

  • Chkʼot onoʼox ta pasel li albilkʼopetik te chale. Li Vivliae yaloj xa onoʼox ti chichʼ jinesel li voʼneal lum Babiloniae, te van chib sien jabil albil xa onoʼox (Isaías 13:17-22). Maʼuk noʼox laj yal kʼuxi ti chʼichʼ tsalel li lum taje, yuʼun laj yal xtok kʼusi sbi li buchʼu tstsalvane (Isaías 45:1-3).

Oy yan albilkʼopetik ta Vivlia ti jech kʼotemik ta pasel jech kʼuchaʼal albil onoʼoxe. ¿Mi mu jaʼuk li kʼusi jmalaojtik ta sventa li Skʼop Diose? (2 Pedro 1:21.)

 JAKʼBO ABA

¿Kʼuxi xuʼ tskoltaun li Skʼop Diose?

Chatabe stakʼobil ta ISAÍAS 48:17, 18 xchiʼuk ta 2 TIMOTEO 3:16, 17.