Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 16

Tsots skʼoplal laj yaʼi li yichʼel ta mukʼ Diose

Tsots skʼoplal laj yaʼi li yichʼel ta mukʼ Diose

JUAN 2:12-22

  • LA XCHʼUBA TEMPLO LI JESUSE

Kʼalal laj xaʼox li nupunel ta Kanae, bat ta Kapernaum li Jesuse. Te la xchiʼinik batel Jesus li smeʼe xchiʼuk li chanvoʼ xchaʼitsʼinabtake: Santiago, Jose, Simon xchiʼuk li Judase.

Pe ¿kʼu yuʼun bat ta Kapernaum li Jesuse? Li jteklum liʼe jaʼ mas tsots skʼoplal xchiʼuk jaʼ mas mukʼ yaʼel, jaʼ mu sta li Nasaret xchiʼuk li Kanae. Jech xtok, ep te likem li achʼ yajchankʼoptak Jesuse o te noʼox nopol nakalik ta Kapernaum. Jech oxal jaʼ te la xchanubtas jutuk yaʼel yajchankʼoptak li Jesuse.

Kʼalal jaʼo te oy ta Kapernaum li Jesuse, la spas kʼusitik ti labalik sbae. Vaʼun ep krixchanoetik li ta jteklum taje xchiʼuk li ta sjoylejale laj yaʼiik li kʼusitik yakal tspas tee. Pe ta skoj ti jaʼik juda viniketik ti tukʼ yoʼontonik li Jesus xchiʼuk xchiʼiltake, skʼan xbatik noʼox ta Jerusalen yoʼ xbatik li ta kʼin Koltael ta sjabilal 30 ta jkʼakʼaliltike.

Kʼalal jaʼo te oyik ta templo ta Jerusalene, oy kʼusi labal sba laj yilik ta stojolal Jesus ti muʼyuk bu xilik-o jech li yajchankʼoptake.

Li ta Smantal Diose chal ti skʼan xbat yakʼik chikʼbil matanal ta templo li j-israeletike, vaʼun skʼan oyuk sveʼelik kʼalal jaʼo te oyike. Jaʼ yuʼun li Mantale chal ti xuʼ takʼin xichʼik batel kʼalal chbatik ta Jerusalen ta skoj ti toj nom bu chlikik batele, sventa te xkʼot smanik ‹vakax, chij›, tentsun xchiʼuk li kʼusitik chtun yuʼunik ti kʼu sjalil te chpajike (Deuteronomio 14:24-26). Jaʼ yuʼun chchonik ta smukʼta amakʼil templo chonbolometik xchiʼuk uni mutetik li jchonolajeletik ta Jerusalene. Pe toj manyaik tajek li jlom jchonolajeletike, yuʼun toj ep stojol tskʼanbeik li kʼusi chchonike.

Ilin tajek Jesus ta skoj li jchonolajeletike, jaʼ yuʼun la stanibe stakʼin li jeltakʼinetike, la svalkʼunbe li xmexaike xchiʼuk la snuts lokʼel li krixchanoetik taje. Vaʼun xi laj yal li Jesuse: «¡Lokʼesik batel skotol li kʼusitik liʼe! ¡Mu xapasik ta chʼivit li sna Jtote!» (Juan 2:16).

Kʼalal laj yilik yajchankʼoptak Jesus taje, vul ta sjolik jun albil kʼop ta sventa li Xnichʼon Dios ti xi chale: «Jaʼ tstsan-o koʼonton yuʼun ti oy tajek ta koʼonton li anae». Pe xi la sjakʼ li judaetike: «¿Kʼusi senyail xuʼ xavakʼ kilkutik ta skoj ti jech chapase?». Vaʼun xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Jinesik li templo liʼe, vaʼun ta oxib noʼox kʼakʼal ta jvaʼan» (Juan 2:17-19; Salmo 69:9).

Yaloj li judaetike jaʼ chalbe skʼoplal Jesus li batsʼi templo ta Jerusalene, jaʼ yuʼun xi la sjakʼbeik li Jesuse: «Laj yichʼ 46 jabil yoʼ xvaʼi li templo liʼe, ¿kʼuxi xa noʼox ti ta oxib noʼox kʼakʼal chavaʼan li voʼote?» (Juan 2:20). Pe li Jesuse jaʼ tskoʼoltas ta templo li sbekʼtale. Jaʼ yuʼun kʼalal lokʼ oxib jabile, vul ta sjolik yajchankʼoptak li kʼusi laj yal kʼalal laj yichʼ chaʼkuxesel li Jesuse.