Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 15

La spas baʼyel skʼelobil juʼelal li Jesuse

La spas baʼyel skʼelobil juʼelal li Jesuse

JUAN 2:1-12

  • KʼIN NUPUNEL TA KANA

  • LA SKʼATAJES TA VINO VOʼ LI JESUSE

Oy xa ta yoxibal kʼakʼal ti och ta yajchankʼop Jesus li Natanaele, jaʼ ti buchʼu baʼyel kʼot ta yajchankʼop eke. Batik ta norte ta yosilal Galilea li Jesus xchiʼuk li jayvoʼ yajchankʼoptake, taje jaʼ te slumalik. Jaʼ te batik ta Kana, ta slumal Natanael. Te xkom ta svitstikaltik ta snorteal Nasaret li Kanae, jaʼ te chʼi Jesus li ta Nasarete. Te takbilik ta ikʼel ta jun kʼin nupunel li ta Kanae.

Bat ta kʼin nupunel li smeʼ Jesus eke. Ta skoj ti jaʼ yamigaik Maria li yutsʼ yalal jnupuneletike, yaʼeluke yakal tskolta sba ta xchʼamel li buchʼutik talik ta kʼin nupunele. Jaʼ to chile chʼabal xa vino, jaʼ yuʼun xi bat yalbe li Jesuse: «Chʼabal xa svinoik» (Juan 2:3).

Ta melel, li Mariae yakal chalbe Jesus ti oyuk kʼusi spas ta skoj ti laj li vinoe. Pe xi takʼav Jesus kʼuchaʼal onoʼox nopem xaʼiike, xi laj yakʼ ta aʼiel ti mu skʼane: «Ants, ¿kʼusi jventa-o xchiʼuk kʼusi aventa-o ek?» (Juan 2:4). Ta skoj ti jaʼ tʼujbil Ajvalil yuʼun Dios li Jesuse, jaʼ skʼan spasbe kʼusi tskʼan yoʼonton li Stot ta vinajele, maʼuk li kʼusi tskʼan yutsʼ yalale o li kʼusi tskʼan yamigotake. Vaʼun toj pʼij ti kʼusi la spas li Mariae, yuʼun laj yakʼbe ta skʼob skotol li yole. Jech oxal, jaʼ noʼox xi laj yalbe li jtuneletike: «Pasik skotol li kʼusitik chalboxuke» (Juan 2:5).

Oy vakpʼej yav voʼ ti pasbil ta tone, mas ta 40 litro voʼ x-och yuʼun jujupʼej. Xi laj yalbe jtuneletik li Jesuse: «Nojesik li yav voʼe». Te une xi laj yale: «Lupik lokʼel jutukuk, bat akʼbeik li buchʼu sbainoj kʼine» (Juan 2:7, 8).

Labal to sba laj yaʼi li buchʼu sbainoj kʼine, yuʼun toj echʼ xa noʼox lek laj yaʼi kʼalal la spas preva li vinoe, pe mu snaʼ mi ta skʼelobil juʼelal laj yichʼ pasel. La stak ta ikʼel li jnupunele, xi laj yalbee: «Skotol li yan krixchanoetike jaʼ baʼyel chakʼ ta uchʼel li lekil vinoe, pe kʼalal chyakubik xae jaʼ to chakʼ ta uchʼel li vino ti bu mu masuk leke. Pe li voʼote jaʼ to chavakʼ ta uchʼel avi li lekil vinoe» (Juan 2:10).

Liʼe jaʼ li baʼyel skʼelobil juʼelal la spas Jesuse. Kʼalal laj yil achʼ yajchankʼoptak li skʼelobil juʼelal taje, mas to tsatsub xchʼunel yoʼontonik ta stojolal li Jesuse. Laj une, te batik xchiʼuk smeʼ xchiʼuk xchaʼchiʼiltak li Jesus ta steklumal Kapernaume, ti te xkom ta snoroesteal li tiʼ Nab Galileae.