Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 9

Te chchʼi ta Nasaret

Te chchʼi ta Nasaret

MATEO 13:55, 56 MARKOS 6:3

  • AYAN YAN YALAB XNICHʼNABIK LI JOSE XCHIʼUK MARIAE

  • CHCHAN ABTEL LI JESUSE

Te chʼi ta Nasaret li Jesuse, jaʼ jun lum ti bikʼit noʼoxe xchiʼuk ti muʼyuk tsots skʼoplale. Te xkom ta snorteal Judea, jaʼ te ta jun lum ti Galilea sbi ti vitstik yosilale, ta smaleb Kʼakʼal mukʼta Nab Galilea.

Te van chibuk jabil yichʼoj Jesus kʼalal lokʼik tal ta Ejipto li stot smeʼe, li Jose xchiʼuk Mariae. Yileluke chʼabal toʼox yan yalab xnichʼnabik. Pe ta mas tsʼakale vokʼ xchaʼitsʼinabtak li Jesuse, jaʼ li Santiagoe, Jose, Simon xchiʼuk Judas. Ayan xchaʼixleltak xtok, jaʼ yuʼun oy skeremtak xchiʼuk stsebetak li Jose xchiʼuk Mariae. Kʼuchaʼal chkiltike, te van chanvoʼuk yitsʼinab li Jesuse xchiʼuk te van chaʼvoʼuk yixlel.

Pe oy to yan yutsʼ yalal. Jech kʼuchaʼal Elisabet xchiʼuk li skerem ti Juan sbie. Nom nakalik, ta sur to nakalik, te ta Judea. Li buchʼu te noʼox nopol nakal ta Galileae jaʼ li Salomee, ti smuk xvix sbaik yaʼel xchiʼuk li Mariae, vaʼun jaʼ sjunmeʼ xkaltik li Jesuse. Sebedeo sbi li smalal Salomee. Oy chaʼvoʼ skeremik, Santiago xchiʼuk Juan, jaʼ sprimotak li Jesuse. Mu jnaʼtik lek kʼu sjalil jmoj chʼiik tal xchiʼuk li sprimotak taje, pe ta mas tsʼakale laj yamigoin sbaik, yuʼun kʼotik ta yajtakboltak Jesus xchaʼvoʼalik.

Ta skoj ti yantik x-epaj yutsʼ yalal li Josee tsots tajek skʼan x-abtej sventa tsmakʼlin. Ch-abtej ta karpinteroal. Xkoʼolaj kʼuchaʼal skerem stuk la stsʼites Jesus li Josee, jaʼ yuʼun xi laj yalbeik skʼoplal  li Jesuse: «Li xnichʼon karpintero leʼe» (Mateo 13:55). La xchanubtas ta karpinteroal li Jesus eke, vaʼun la xchan lek. Jaʼ yuʼun xi laj yal krixchanoetik ta stojolal li Jesuse: «Leʼe jaʼ li karpinteroe» (Markos 6:3).

Jaʼ baʼyel yakʼoj ta xkuxlejalik yichʼel ta mukʼ Jeova li yutsʼ yalal Josee. Jaʼ jech la spasik kʼuchaʼal chal Mantal li Jose xchiʼuk Mariae, yuʼun la xchanubtas ta mantal li yalab xnichʼnabik kʼalal te oy ‹ta snaik, ta be, ta svayebik xchiʼuk kʼalal chlikike› (Deuteronomio 6:6-9). Oy jun nail tsobobbail te ta Nasaret, jaʼ yuʼun jpʼel skʼoplal ti te onoʼox chikʼ echʼel yutsʼ yalal sventa chichʼik ta mukʼ Jeova li Josee. Jech oxal xi chal Vivlia ta sventa li Jesuse: «Jech onoʼox kʼuchaʼal nopem xaʼi ta skʼakʼalil Savadoe te och batel ta nail tsobobbail» (Lukas 4:16). Jech xtok, xmuyubaj noʼox chkʼotilanik ta stemplo Jeova ta Jerusalen.