Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 KAPITULO 8

Muʼyuk xtaatik yuʼun li chopol ajvalile

Muʼyuk xtaatik yuʼun li chopol ajvalile

MATEO 2:13-23

  • JATAV ECHʼEL TA EJIPTO YUTSʼ YALAL LI JESUSE

  • BAT TA NAKLEJ TA NASARET XCHIʼUK YUTSʼ YALAL LI JOSEE

La stij likel Maria li Josee, yuʼun oy kʼusi tsots skʼoplal chalbe. Yuʼun naka to laj yil ta xvayich jun yaj-anjel Jeova, xi albate: «Likan, ikʼo batel li uni olol xchiʼuk smeʼe, jatavan batel ta Ejipto, te koman-o jaʼ to mi oy kʼusi laj kalbote, yuʼun li Erodese yakal tsaʼ sventa tsmil li uni olole» (Mateo 2:13).

Ta ora noʼox jatavik batel ta akʼobaltik xchiʼuk yuni keremik li Jose xchiʼuk Mariae. Kʼajomal laj yakʼ ora jatavik, yuʼun laj xa yakʼ venta Erodes ti jecheʼ loʼlaat yuʼun li jkʼelkʼanaletike. Yuʼun lokʼik xa batel li ta jteklume, muʼyuk bu sutik tal kʼuchaʼal laj yichʼik albele. Jaʼ yuʼun kap-o tajek sjol li Erodese. Ta skoj ti tsmil tajek yaʼi li uni Jesuse, laj yal mantal ti akʼo smilik skotol li neneʼ keremetik ta Belen xchiʼuk ta skotol lumetik ta spat xokone, jaʼ li buchʼutik chib to jabil yichʼoje o ti mu to stae. Jaʼ la xchapbe-o sjabilal uni keremetik ti kʼusi ora vinaj li kʼanal laj yil li jkʼelkʼanaletik ta slokʼeb Kʼakʼale.

¡Batsʼi toj echʼ xa noʼox chopol ti kʼu yelan laj ta milel li uni keremetike! Mu jnaʼtik jayvoʼ lajik, pe ti kʼu to yelan chokʼita yuni olik li antsetike xchiʼuk ti tsots x-avetik ta at-oʼontone jaʼ kʼot ta pasel ta stojolalik jun albil kʼop ti jaʼ yaloj li Jeremiase, ti jaʼ jun yaj-alkʼop Diose (Jeremías 31:15).

Kʼalal jaʼo jech chkʼot ta pasele, jaʼo jatavemik batel ta Ejipto li Jose xchiʼuk yutsʼ yalale, te to chnakiik kʼuk sjalil. Ta mas tsʼakal une, li Josee laj yil ta xvayich yan velta jun yaj-anjel Jeova. Xi albat yuʼun li anjele: «Likan, ikʼo batel li uni olol xchiʼuk smeʼe; batan ta yosilal Israel, yuʼun chamik xa li buchʼutik tskʼan tsmilik li uni olole» (Mateo 2:20). Jaʼ yuʼun la snop Jose ti jaʼ xa yorail tsut tal ta slumalike. Jaʼ jech kʼot ta pasel li yan albil kʼop ta Vivlia liʼe: «Cʼalal te oy ta Egipto li jnichʼone, laj quicʼ loqʼuel tal» (Oseas 11:1).

 Li kʼusi oy ta yoʼonton yilel li Josee jaʼ ti te xnakiik ta Judeae, ta nopol Belen, ti bu toʼox nakalik kʼalal mu toʼox chjatavik batel ta Ejiptoe. Pe laj yaʼi ti jaʼ xa te ch-ajvalilaj ta Judea li pukujil Arkelaoe, li skerem Erodese. Jech oxal, akʼbat yil yuʼun Dios ta xvayich ti oy kʼusi chopol xuʼ snuptanik xtok li Josee. Jaʼ yuʼun ochik batel mas ta norte xchiʼuk yutsʼ yalal sventa te xnakiik ta jun jteklum ti Nasaret sbie, ta yosilal Galilea. Taj une, mas xa nom xilik li Jerusalen ti bu chichʼik ta mukʼ Dios li judaetike. Jaʼ te chʼi li Jesuse, vaʼun jaʼ jech kʼot ta pasel li yan albil kʼop liʼe: «Jnasaretal vinik chichʼ albel skʼoplal» (Mateo 2:23).