Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 10

Batik ta Jerusalen yutsʼ yalal li Jesuse

Batik ta Jerusalen yutsʼ yalal li Jesuse

LUKAS 2:40-52

  • EP KʼUSITIK LA SJAKʼBE JCHANUBTASVANEJETIK KʼALAL LAJCHEB TOʼOX JABIL YICHʼOJ LI JESUSE

  • «JTOT», XI LAJ YALBE JEOVA LI JESUSE

Primavera xa un, kʼot xa yorail sventa chbatik ta Jerusalen li yutsʼ yalal Josee, jmoj chanav batel xchiʼuk yamigotakik xchiʼuk yan yutsʼ yalalik, taje jech onoʼox chkʼotik jujun jabil. Jaʼ bat spasik li kʼin Koltael jech kʼuchaʼal chal li Mantale (Deuteronomio 16:16). Te van 120 kilometrouk ti kʼu sjalil chanavik batel ti te chlik ta Nasaret kʼalal to ta Jerusalene. Jaʼo chʼayem tajek yoʼonton li krixchanoetike xchiʼuk xmuyubajik tajek. Li avi une yichʼoj xa lajcheb jabil li Jesuse, oy tajek ta yoʼonton li kʼin taje xchiʼuk ti teuk xa nopol oy li ta temploe.

Maʼuk noʼox jun kʼakʼal chaʼiik yutsʼ yalal Jesus li kʼin Koltaele. Yuʼun mi echʼ xaʼox li kʼin Koltaele, jaʼo xa ta yokʼomal li kʼin ti chjalij vukub kʼakʼal (Markos 14:1). Jmoj to te tsakal skʼoplal xchiʼuk li kʼin Koltaele. Ti kʼu sjalil chlokʼ ta snaik xchiʼuk ti kʼu sjalil te oyik ta Jerusalene te van chibuk xemana ta skotol. Pe mas jal ay li Jesus xchiʼuk yutsʼ yalal li jabil liʼe, yuʼun oy kʼusi la snuptanik. Te laj yakʼik venta kʼalal jaʼo yakal tsut ta snaike.

Kʼalal yakal chanavik tal ta norte li Jose xchiʼuk Mariae la snopik ti te bu kapal tal xchiʼuk yan yutsʼ yalalik xchiʼuk yamigotakik li Jesuse. Pe kʼalal chkuxik xa ta akʼobaltike, jaʼ to yilike chʼabal te. Vaʼun bat saʼik mi oy bu te kapal xchiʼuk li xchiʼiltakik ta xanbale, manchuk mi la saʼik tajek li yuni keremike, ¡chʼabal bu la staik! Jaʼ yuʼun sutik batel ta Jerusalen li Maria xchiʼuk Josee.

Sjunul kʼakʼal la saʼik, pe chʼabal bu la staik. Chʼabal bu la staik ta xchibal kʼakʼal xtok. Jaʼ to ta yoxibal kʼakʼal te la staik ta templo ti oy jaykʼoluke. Jaʼ to chilike te chotol lek ta oʼlol li Jesus ta stojolal li jchanubtasvanejetik ta Judae. Te tsʼetel lek xchikin li Jesuse xchiʼuk oy kʼusitik tsjakʼ, jaʼ yuʼun labal to sba chilik ti xaʼibe lek smelolale.

Xi laj yal li Mariae: «Jkerem, ¿kʼu yuʼun ti jech la apasbunkutike? Li voʼon xchiʼuk atote la jsaʼotkutik tajek, ep laj kat koʼontonkutik avuʼun» (Lukas 2:48).

Labal to sba laj yaʼi Jesus ti vokol taat yuʼun li stot smeʼe, jaʼ yuʼun xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun la asaʼikun? ¿Mi mu xanaʼik ti skʼan liʼ oyun ta sna Jtote?» (Lukas 2:49).

Vaʼun jmoj xa sut tal xchiʼuk stot smeʼ ta Nasaret li Jesuse, jaʼ jech lek snaʼ xchʼunbe smantal li stot smeʼe. Lik pʼijubuk mas li Jesuse xchiʼuk lik chʼiuk. Manchuk mi jchʼiel to tal, lek ilat yuʼun li Diose xchiʼuk li krixchanoetike. Jaʼ jech, ta sbikʼtal onoʼox toj lek ta chanbel stalelal li Jesuse, yuʼun maʼuk noʼox laj yakʼ ta yoʼonton li mantale, moʼoj, yuʼun laj yichʼ ta mukʼ li stot smeʼ xtoke.