Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 12

Muʼyuk xiʼ li xjunichʼon Pabloe

Muʼyuk xiʼ li xjunichʼon Pabloe

Chkalbot avaʼi skʼoplal jun kerem ti la skolta sjuntot sventa mu xlaj ta milele. Li sjuntot li kerem taje jaʼ li jtakbol Pabloe. Mu jnaʼtik kʼusi sbi li kereme, pe jnaʼojtik ti jaʼ svinajeb ti mu snaʼ xiʼ li kʼusi la spase. ¿Mi chakʼan chanaʼ li kʼusi la spase?...

Te tikʼil ta chukel ta Jerusalen li Pabloe. La stikʼik ta chukel ta skoj ti chalbe skʼoplal li Jesuse. Pe oy jayvoʼ chopol krixchanoetik ti chopol chilik li Pabloe, jaʼ yuʼun oy kʼusi chopol la snop tspasik. Xi laj yalike: ‹Kalbetik li komandante yuʼun soltaroetik ti akʼo yikʼik tal Pablo ta stojolal Sanedrin li yajsoltarotake. Vaʼun kʼalal chnopaj xa tale, te ta jnakʼ jbatik ta be sventa ta jmiltik li Pabloe›.

Bat yalbe sjuntot li kʼusi chopol tsnop tspasike xchiʼuk bat yalbe li komandante yuʼun soltaroetike

Laj yaʼi xjunichʼon Pablo li kʼusi chopol tskʼan tspasike. ¿Kʼusi van tspas? Bat ta chukinab sventa chalbe Pablo li kʼusi tsnop tspasike. Ta ora noʼox xi laj yalbe li xjunichʼone: ‹Bat albo li komandante yuʼun soltaroetik li kʼusi chopol tsnop tspasike›. ¿Mi kʼun van laj yaʼi xanaʼ ti bat yalbe li komandante yuʼun soltaroetike?... Mu kʼunuk, yuʼun toj tsots yabtel li komandante yuʼun soltaroetike. Pe mu snaʼ xiʼ li xjunichʼon Pabloe, yuʼun bat yalbe li komandante yuʼun soltaroetike.

Snaʼoj kʼusi skʼan spas li komandante yuʼun soltaroetike. ¡La stsob jutuk mu voʼobuk sien soltaroetik sventa chchabi li Pabloe! Xi laj yale: ‹Ikʼik xa noʼox batel ta Sesarea ta akʼobaltik li Pabloe›. ¿Mi laj onoʼox smilik xanaʼ?... Muʼyuk, ¡muʼyuk la smilik li Pabloe! Li kʼusi chopol tsnop tspasik ox li chopol krixchanoetike muʼyuk kʼot ta pasel.

¿Kʼusi chakʼ achan li loʼil liʼe?... Mu me xaxiʼ kʼuchaʼal la spas li xjunichʼon Pabloe. Skʼan me tsotsuk koʼontontik kʼalal ta xkalbetik skʼoplal li Jeovae. ¿Mi tsots van avoʼonton sventa chavalbe batel skʼoplal li Jeovae?... Mi jech chapase xuʼ me oy buchʼu xakolta sventa mu xcham.