Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 6

Muʼyuk xiʼ li Davide

Muʼyuk xiʼ li Davide

¿Kʼusi chapas kʼalal chaxiʼe?... Xuʼ van xbat akʼel ta anil ameʼ o atot sventa skoltaikot. Pe oy buchʼu yan ti xuʼ skoltaote. Mas toj tsots yip, muʼyuk buchʼu xkoʼolaj-o. ¿Mi xanaʼ buchʼu?... Jaʼ, jaʼ li Jeovae. Kalbetik skʼoplal jun kerem ti te oy skʼoplal ta Vivliae, jaʼ sbi David. Snaʼoj ti chkoltaat onoʼox yuʼun li Jeovae, jaʼ yuʼun muʼyuk chiʼ.

Ta sneneʼal onoʼox chanubtasat yuʼun stot smeʼ li David ti akʼo skʼan li Jeovae. Jaʼ koltaat-o sventa mu xiʼ. Pe oy kʼusitik la snuptan ti chakʼ xiʼele. Snaʼoj ti jaʼ chkoltaat yuʼun li Jeovae, yuʼun jaʼ yamigo. Kʼalal jaʼo te chchabi xchij li Davide te tal jkot mukʼta leon, ¡la skatsʼ batel jkot uni chij! ¿Mi xanaʼ kʼusi la spas li Davide? ¡La snuts li leone!, yaʼeluke la smil ta skʼob. Jun velta xtoke chlaj xaʼox ta oso li xchije, pe ¡la smil xtok li osoe! ¿Buchʼu van koltaat xanaʼ li Davide?... Jech avaʼuk, jaʼ li Jeovae.

Pe oy to bu laj yakʼ ta ilel ti mu snaʼ xiʼ li Davide. Jaʼo kʼalal yakal tspasik kʼop xchiʼuk jfilistaetik li j-israeletike. Oy jun jfilista soltaro ti toj echʼ xa noʼox mukʼe, ¡jaʼ jun natil vinik! Li sbie jaʼ Goliat. Li mukʼta natil vinik taje yakal tslaban li soltaroetik ta Israele xchiʼuk li Jeovae. Xi chalbe li soltaroetik ta Israele: ‹¡Jkʼeltikik buchʼu xuʼ yuʼun xtal stsakun ta kʼop!›. Pe solel chiʼik tajek skotol li j-israeletike, jaʼ yuʼun mu skʼan xbat stsakik ta kʼop. Kʼalal laj yaʼi David taje, xi laj yalbe li Goliate: ‹¡Voʼon chtal jtsakot ta kʼop! ¡Jaʼ tskoltaun li Jeovae, ta jmilot!›. ¿Mi mu snaʼ xiʼ xanaʼ li Davide?... Jaʼ jech, mu snaʼ xiʼ. ¿Mi chakʼan chanaʼ kʼusi kʼot ta pasel ta tsʼakal?

Vaʼun li Davide la stsak batel xjimichʼ xchiʼuk voʼpʼej ton ti lek xchʼulete, bat stsak ta kʼop li mukʼta natil vinike. Kʼalal laj yil ti toj kerem to David li Goliate, ¡lik slaban! Pe xi takʼav li Davide: ‹¡Li voʼote avichʼoj tal avespada, pe li voʼone tal jkontrainot ta sbi Jeova!›. Laj yakʼ jpʼej ton li ta xjimichʼe, te bat ta anil yoʼ bu oy li Goliate, vaʼun la  stʼajbe batel li tone. ¡Te kʼot ta mero oʼlol stiba li Goliate! Vaʼun yal ta lum li mukʼta natil vinike, toj chamel kʼot. Xiʼik tajek li jfilistaetike, jaʼ yuʼun jatavik batel. ¡Jun uni kerem mil yuʼun li mukʼta natil vinike! ¿Kʼuxi xa noʼox laj yut li Davide?... Jaʼ koltaat yuʼun li Jeovae, yuʼun li Jeovae jaʼ mas tsots yip, jaʼ mu sta li mukʼta natil vinike.

Muʼyuk xiʼ li Davide, yuʼun snaʼoj ti chkoltaat yuʼun li Jeovae

¿Kʼusi chakʼ achan li sloʼilal Davide?... Jaʼ ti mas toj tsots yip li Jeovae, muʼyuk buchʼu xkoʼolaj-o. Jaʼ yuʼun, mi oy bu chaxiʼ chavaʼie teuk me ta ajol ti jaʼ tskoltaot li avamigo Jeovae.

KʼELO TA AVIVLIA:

  • Salmo 56:3, 4

  • 1 Samuel 17:20-54