Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 4

Muyubaj yuʼun stot xchiʼuk Jeova li tsebe

Muyubaj yuʼun stot xchiʼuk Jeova li tsebe

¿Kʼusi yakal chalbe ta melel Jeova li Jeftee?

Muʼyuk bu kʼun laj yaʼi li stseb Jeftee, pe la spas li kʼusi laj yal ta melel stote

¿Mi xanaʼ buchʼu li tseb te oy ta lokʼole?... Jaʼ stseb jun vinik ti Jefte sbie. Li Vivliae muʼyuk chalbe sbi li tsebe, pe jnaʼojtik ti laj yakʼ muyubajuk stot xchiʼuk li Jeovae. Kalbetik batel mas skʼoplal li tsebe xchiʼuk li stote.

Jaʼ jun lekil vinik li Jeftee. La xchʼakbe ep skʼakʼalil sventa chchanubtas ta sventa Jeova li stsebe. Jech xtok, jaʼ jun tsatsal vinik ti lek xtojob ta jbeiltasvaneje. Jaʼ yuʼun xi albat yuʼun li j-israeletike: ‹¿Mi chakʼan chakʼot ta bankilal soltaro kuʼuntik?›.

La skʼopon Jeova li Jefte sventa spas kanal li ta paskʼope. Xi laj yalbe ta melel li Jeovae: ‹Mi la jpas kanale, ta xkakʼ tunuk ta atojolal li buchʼu baʼyuk chlokʼ snupun  ta be mi lisut tal ta paskʼope›. ¿Kʼusi skʼan xal taje? Jaʼ ti buchʼu baʼyuk chlokʼ tale te ch-abtej xchiʼuk te chnaki ti kʼu sjalil kuxul li ta xchʼulna Dios pasbil ta nukule. Li ta chʼulna pasbil ta nukule jaʼ te chbat yichʼik ta mukʼ Dios li krixchanoetike. ¿Mi laj onoʼox spas kanal li Jeftee? Laj. ¿Mi xanaʼ buchʼu ti baʼyuk tal nupatuk ta be kʼalal sut tal li Jeftee?...

¡Jaʼ, jaʼ tal li stsebe! Kʼajomal jun yuni tseb, pe li avi une tstak batel ta nom. Toj echʼ noʼox la svul yoʼonton. Pe teuk me ta ajol ti oy kʼusi laj yal ta melele. Vaʼun xi laj yal ta anil li stsebe: ‹Lek oy tot, kʼotuk ta pasel avuʼun li kʼusi laj avalbe ta melel li Jeovae›.

Jujun jabil chtal vulaʼanatuk yuʼun yamigatak li stseb Jeftee

Tsvul yoʼonton ek li stseb Jeftee. ¿Kʼu yuʼun? Yuʼun ti bu chbate mu stakʼ xmalij xchiʼuk mu stakʼ xil yalab. Pe tskʼan tspas li kʼusi jamal laj yal stot sventa xmuyubaj yuʼun li Jeovae. Taje jaʼ mas tsots skʼoplal laj yaʼi, jaʼ mu masuk tsots skʼoplal laj yaʼi ti xmalije o ti xil yalabe. Jaʼ yuʼun laj yikta li yutsʼ yalale, jaʼ te bat nakluk li ta chʼulna pasbil ta nukul ti kʼu sjalil kuxule.

¿Mi xmuyubaj yuʼun stot xchiʼuk Jeova xanaʼ li tsebe?... ¡Jaʼ jech, xmuyubaj! Mi lek xanaʼ xachʼun mantal xchiʼuk mi akʼanoj Jeova kʼuchaʼal li stseb Jeftee, ta me xmuyubaj avuʼun li Jeova eke xchiʼuk li atot ameʼe.

KʼELO TA AVIVLIA: