Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 XCHANOBIL 10

La xchʼun mantal li Jesuse

La xchʼun mantal li Jesuse

¿Mi kʼun chavaʼi ta xchʼunbel smantal li atot ameʼe?... Bakʼintike mu kʼunuk. ¿Mi anaʼoj xa ti la xchʼunbe smantal Jeova xchiʼuk stot smeʼ li Jesuse?... Ti kʼu yelan la xchʼun mantale jaʼ tskoltaot sventa xachʼunbe smantal atot ameʼ, akʼo mi mu toj kʼunuk chavaʼi. Kalbetik batel mas skʼoplal.

Kʼalal skʼan toʼox xtal ta Balumil li Jesuse, te toʼox oy ta vinajel xchiʼuk li Jeovae. Pe kʼalal ay kuxiik ta Balumile, oy stot smeʼ. Jaʼ Jose xchiʼuk Maria. ¿Mi chakʼan chanaʼ kʼuxi kʼot ta stot smeʼ?...

Li Jeovae la sjelubtasbe xkuxlejal ta xchʼut Maria li Xnichʼon ti te toʼox oy ta vinajele. Vaʼun jaʼ jech vokʼ xchiʼuk kuxi liʼ ta Balumile. ¡Toj labal xa noʼox sba! Te lik chʼiuk ta xchʼut li Mariae, jech kʼuchaʼal chchʼi li ololetik ta yut xchʼut smeʼike. Kʼalal oy xaʼox van balunebuk u chiʼinbil li Jesuse, vokʼ. Jaʼ jech kʼot ta stot smeʼ li Maria xchiʼuk Jose liʼ ta Balumile.

Kʼalal lajcheb toʼox yuni jabilal li Jesuse, oy kʼusi la spas sventa xakʼ ta ilel ti skʼanoj tajek li Stot ta vinajele, li Jeovae. Taje jaʼo kʼot ta pasel kʼalal batik ta kʼin Koltael te ta Jerusalen li Jesus xchiʼuk yutsʼ yalale. Nom xilik li jteklum taje. Kʼalal tsut xa ta snaik li Jose xchiʼuk Mariae, solel mu staik ta saʼel bu oy li Jesuse. ¿Mi xanaʼ bu oy?...

¿Kʼu yuʼun te oy ta templo li Jesuse?

Sventa xbat saʼik tal li Jesuse, sutik batel ta anil ta Jerusalen li Jose xchiʼuk Mariae. Solel tsvul tajek yoʼontonik ta skoj ti mu staik ta saʼele. ¡Ta yoxibal to kʼakʼal te la staik ta templo! ¿Mi xanaʼ kʼu yuʼun te oy ta templo li Jesuse?... Yuʼun jaʼ te xuʼ xojtikin mas li Stote, li Jeovae. Skʼanoj tajek li Stote, jaʼ yuʼun tskʼan tsnaʼ kʼusi skʼan spas sventa tslekubtasbe yoʼonton. Ta sbikʼtal onoʼox la xchʼunbe tal smantal Jeova li Jesuse. Akʼo mi oy bu tsots ta chʼunel laj yaʼi xchiʼuk manchuk mi xil svokol ta skoj. ¿Mi laj van xchʼunbe smantal Jose xchiʼuk Maria li Jesuse?... Laj, yuʼun chal Vivlia ti la xchʼune.

¿Kʼusi chakʼ achan li stalelal Jesuse?... Skʼan me xachʼunbe smantal li atot ameʼ eke, manchuk mi oy bu tsots ta chʼunel chavaʼi. ¿Mi ta van xachʼun mantal?...