Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Chanubtaso avalab anichʼnabik

 XCHANOBIL 14

Jun Ajvalilal ti tsventain spʼejel Balumile

Jun Ajvalilal ti tsventain spʼejel Balumile

¿Mi xanaʼ kʼusi Ajvalilal chkalbetik skʼoplal?... Jaʼ, jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose, jaʼ li Ajvalilal ti tspas ta nichimaltik li Balumile. ¿Mi chakʼan chachanbe mas skʼoplal li Ajvalilale?...

Li ta jujun ajvalilale oy buchʼu tsventain. Li jun ajvalile jaʼ tspas ta mantal ti bu kʼalal sventainoje. ¿Mi xanaʼ buchʼu chventainvan li ta Ajvalilal yuʼun Diose?... Jaʼ li Jesukristo ti te oy ta vinajele. ¡Poʼot xa me sventain skotol krixchanoetik li Ajvalil taje! ¿Mi xijmuyubaj xanaʼ kʼalal mi och ta Ajvalil li Jesukristoe?...

¿Kʼusi chakʼan chapas li ta Paraisoe?

¡Xijmuyubaj tajek! Yuʼun li ta Paraisoe muʼyuk xa me tstsak sbaik ta kʼop li krixchanoetike. Ta skʼan sbaik. Muʼyuk xa buchʼu ch-ipaj xchiʼuk muʼyuk xa buchʼu chcham. Ta xjam sat li maʼsatetike, ta xjam xchikin li pakʼchikinetike, ta xanavik xchiʼuk ta xpʼitik li buchʼu mu xanavike. Oy lek sveʼel skotolik. Muʼyuk xa me chilbajin sbaik li chonbolometike xchiʼuk ta me jchiʼintik ta tajimol. Ta me xchaʼkuxi li buchʼutik chamemike. Ta me xchaʼkuxiik ek li viniketik xchiʼuk li antsetik ti la achanbe skʼoplal ta foyeto liʼe, jech  kʼuchaʼal li Rebeka, Raab, David xchiʼuk li Eliase. ¿Mi chakʼan chavojtikin kʼalal mi chaʼkuxiike?...

Skʼanojot li Jeovae, jaʼ yuʼun tskʼan ti xamuyubaje. Mi jech chavojtikin-o batel li Jeovae xchiʼuk mi chachʼunbe smantale, ¡ta me xakuxi ta jun nichimaltik sbatel osil! ¿Mi chakʼan chakuxi te?...

KʼELO TA AVIVLIA: