¿Kʼusi chchanubtasvan li Vivliae?

Li livro liʼe tskoltautik ta yaʼibel smelolal kʼusi chal Vivlia ta sventa ti kʼu yuʼun chkil jvokoltik, kʼusi chkʼot ta jtojolaltik mi lijchame, kʼuxi xuʼ xijmuyubaj ta kutsʼ kalaltik xchiʼuk yan kʼusitik.

¿Kʼusi oy ta yoʼonton Dios ta jtojolaltik?

Xuʼ van chajakʼbe aba kʼu yuʼun toj ep vokolil li avie. Li Vivliae chal ti poʼot xa tslajes vokolil, chameletik xchiʼuk lajelal li Diose.

KAPITULO 1

¿Buchʼu jaʼ li Diose?

¿Mi ta melel oyutik ta yoʼonton li Diose? Ojtikino li Diose xchiʼuk kʼusi xuʼ xapas yoʼ xavamigoine

KAPITULO 2

Likem talel ta stojolal Dios li Vivliae

¿Kʼu yuʼun xuʼ xapat avoʼonton li ta albil kʼopetik ta Vivliae? ¿Kʼuxi tskoltaot ta stsalel li avokoltake?

KAPITULO 3

¿Kʼu yuʼun la spas krixchanoetik li Jeovae?

¿Kʼu yelan li kuxlejal ta Paraisoe?

KAPITULO 4

¿Buchʼu jaʼ li Jesukristoe?

Chanbo skʼoplal kʼu yuʼun chkaltik ti jaʼ Mesias li Jesuse, ti bu lik tale xchiʼuk kʼuchaʼal ojtikinbil kʼuchaʼal li baʼyel Xnichʼon Diose.

KAPITULO 5

Li Diose laj yakʼ ta matanal li xkuxlejal Jesuse

¿Kʼusi jaʼ li matanal laj yakʼ Jesuse xchiʼuk kʼuxi xuʼ jtabetik sbalil?

KAPITULO 6

¿Kʼusi chkʼot ta jtojolaltik kʼalal chijchame?

¿Kʼu yuʼun chijcham? ¿Kʼusi chkʼot ta jtojolaltik kʼalal chijchame? Kʼelo kʼusi chchanubtasvan li Vivliae.

KAPITULO 7

Chchaʼkuxi li animaetike

¿Mi chamem junuk avutsʼ avalal o junuk avamigo? ¿Mi xuʼ to xavil yan velta? Kʼelo kʼusi chal Vivlia ta sventa li chaʼkuxesele.

KAPITULO 8

¿Kʼu yelan li Ajvalilal tsvaʼan Diose?

Epal krixchanoetik xojtikinik li orasion padrenuestroe. ¿Kʼusi smelolal kʼalal xi chale: «Akʼo taluk li Ajvalilal avuʼune»?

KAPITULO 9

¿Mi poʼot chlaj li balumile?

Akʼo avil venta ti kʼusi yakal chkʼot ta pasel avie, jaʼ svinajeb ti ta slajebal kʼakʼal kuxulutik jech kʼuchaʼal chal Vivliae.

KAPITULO 10

¿Li kʼusi chal Vivlia ta sventa li anjeletike?

Li Vivliae chal buchʼutik jaʼ li anjeletike xchiʼuk li pukujetike. ¿Mi oyik ta melel? ¿Mi xuʼ skoltautik? ¿Mi oy kʼusi chopol xuʼ spasbutik?

KAPITULO 11

¿Kʼu yuʼun toj ep vokolil li ta balumile?

Epal krixchanoetik yalojik ti jaʼ smul Dios ti ep vokoliletike. ¿Kʼusi chanop li voʼote? Li Vivliae chal kʼu yuʼun chkil jvokoltik.

KAPITULO 12

¿Kʼuxi xuʼ xakʼot ta yamigo li Diose?

Ti kʼu yelan jkuxlejaltike xuʼ xakʼ muyubajuk li Jeovae. Maʼuk noʼox, yuʼun xuʼ xijkʼot ta yamigo.

KAPITULO 13

Jaʼuk mukʼta matanal xavil li kuxlejale

¿Kʼu yelan chil Dios li syalesel olole, li yichʼel chʼichʼe xchiʼuk li xkuxlejal chonbolometike?

KAPITULO 14

¡Xuʼ me xmuyubaj li avutsʼ avalale!

Li kʼanelal laj yakʼ ta ilel Jesuse jaʼ jun slekil kʼelobil ta stojolal li malalil, ajnilal, totil meʼiletik xchiʼuk li alab nichʼnabiletike. ¿Kʼusi chakʼ jchantik li Jesuse?

KAPITULO 15

¿Kʼuxi xuʼ xkojtikintik li melel relijione?

Kʼelbo skʼoplal vaktos kʼusitik tskoltaot ta yojtikinel li melel relijione.

KAPITULO 16

Ichʼo ta mukʼ Dios jech kʼuchaʼal tskʼane

¿Kʼusi xuʼ xanuptan mi laj avalbe yantik li kʼusi achʼunoje? ¿Kʼusi xuʼ xapas sventa mu chopoluk xaʼi sba li yantike?

KAPITULO 17

¡Xuʼ jkʼopontik li Jeovae!

¿Mi chchikinta Dios li a-orasionike? Sventa xatabe stakʼobile, skʼan xanaʼ kʼusi chal Vivlia ta sventa li orasione.

KAPITULO 18

¿Mi chkakʼbe jkuxlejal Jeova xchiʼuk mi chkichʼ voʼ?

¿Kʼusi skʼan jpastik sventa xkichʼtik voʼ kʼuchaʼal yajtsʼaklom Kristo? Kʼelo kʼusi smelolal li ichʼvoʼe xchiʼuk kʼu yelan ta ichʼel.

KAPITULO 19

Jechuk-o xavamigoin li Jeovae

¿Kʼuxi chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik li Diose xchiʼuk ti ta jtojtik ta vokol li kʼusi spasoj ta jtojolaltike?

Notaetik

Xuʼ liʼ xatabe smelolal jpʼelantik kʼop ti te chvinaj li ta livro ¿Kʼusi chchanubtasvan li Vivliae?