Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Kʼusi jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose?

¿Kʼusi jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose?

¿Mi ta van xaval...

 • te oy ta yut koʼontontik?

 • jaʼ li kʼusi oy ta yoʼonton Diose?

 • jaʼ jun ajvalilal ta vinajel?

 LI KʼUSI CHAL LI VIVLIAE

«Li Dios te oy ta vinajele ta sliques jun ajvalil; muʼyuc bochʼo xuʼ chtuchʼbat yabtel.» (Daniel 2:44, Scʼop Dios ta Chenalhó.)

«Lijʼacʼbat jun nichʼonil. Jaʼ acʼbil tsots yabtel sventa tspas mantal.» (Isaías 9:6.)

TI KʼUXI TA JTABETIK SBALIL KʼALAL TA JNAʼTIKE

 • Jaʼ jun tukʼil ajvalil ti tskoltautik ta jujuntale (Isaías 48:17, 18).

 • Muʼyuk xa me chij-ipaj xchiʼuk xijmuyubaj xa noʼox li ta achʼ balumil ti poʼot xa xtale (Apocalipsis 21:3, 4).

 ¿MI OY SRASONALTAK SVENTA JCHʼUNTIK TA MELEL LI KʼUSI CHAL VIVLIAE?

Oy, oy chib srasonaltak:

 • Laj yakʼ ta ilel Jesus kʼusi tspas li Ajvalilal yuʼun Diose. Laj yalbe yajtsʼaklomtak Jesus ti akʼo skʼanik ta orasion ti akʼo xa xtal li Ajvalilal yuʼun Diose xchiʼuk ti akʼo xa xkʼot ta pasel li kʼusi tskʼan yoʼonton Dios ta Balumile (Mateo 6:9, 10). Laj yakʼ ta ilel Jesus kʼuxi chichʼ takʼel li orasion taje.

  Kʼalal ay ta Balumil li Jesuse, la smakʼlin li buchʼutik chviʼnajike, la xpoxta li buchʼutik ip chaʼiike xchiʼuk ¡la xchaʼkuxes animaetik! (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44.) Ta sventa ti jaʼ ch-och ta Ajvalil li Jesuse laj xa onoʼox yakʼ ta ilel ti toj lekik kʼusi tspas ta stojolal li buchʼutik tsventaine (Apokalipsis 11:15).

 • Jaʼ me svinajeb ti jutuk xa skʼan xlik ventainvanuk Ajvalilal yuʼun Dios li kʼusitik chkʼot ta pasel avie. Laj xa onoʼox yal Jesus ti chnoj ta paskʼop, ch-ayan viʼnal xchiʼuk nikel kʼalal jutuk xa skʼan xakʼ tal lekilal ta Balumil li Ajvalilal yuʼun Diose (Mateo 24:3, 7).

  Pe jaʼ xa jech yakal chkʼot ta pasel li avi une. Jaʼ yuʼun, xuʼ jpat koʼontontik ti poʼot xa slajes vokolil li Ajvalilal yuʼun Diose.

 JAKʼBO ABA

¿Kʼu van yelan li kuxlejal kʼalal jaʼ xa chventainvan li Ajvalilal yuʼun Diose?

Chatabe stakʼobil ta SALMO 37:29 xchiʼuk ta ISAÍAS 65:21-23.