Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Ta tsʼetkʼob: Jun ermana ta Alabama (Estados Unidos) yakal tstij jun mantal ti pasbil gravar ti laj yal ermano Rutherford kʼalal nopoltik xaʼox li sjabilal 1940; ta batsʼikʼob: Suiza

 SBAVOKʼAL

Kʼusitik melel sventa Ajvalilal: Chakʼik veʼlil ta mantal

Kʼusitik melel sventa Ajvalilal: Chakʼik veʼlil ta mantal

 ¿MI AVILOJ kʼu yelan chvinaj ta sat ti chmuyubaj tajek junuk jchanun ta skoj ti laj yaʼibe smelolal li kʼusi naka to la achanike? Jech van ta melel. Ta kʼunkʼun xi chalbot li jchanune: «¿Mi jaʼ chakʼan chaval ti chchanubtasvan Vivlia ti xuʼ xijkuxiutik ta jun paraiso ta sbatel osil liʼ ta Balumile?». Li achiʼil ta cholmantale stseʼet noʼox sat xi chale: «Veno, ¿kʼusi chal chavil li Vivliae?». Labal to sba chaʼi li jchanune, vaʼun tsjim sjol xchiʼuk xi chale: «¡Mu jchʼun chkaʼi ti muʼyuk toʼox buchʼu yalojbun taje!». Xvul ta ajol ti leʼ to noʼox jayibuk xemanae jechtik laj yal noxtok kʼalal la xchan ta sba velta ti Jeova sbi li Diose.

¿Mi oy jech ataoj junuk velta? Ep buchʼutik jech kʼotem ta stojolalik li ta steklumal Diose. Taje jaʼ tsvules ta joltik li kʼupil sba matanal jtaojtike: ¡yojtikinel li kʼusi melele! Pe xi xanop jlikeluke: «¿Kʼuxi vul ta jkʼob li matanal liʼe?». Li ta jvokʼ livro liʼe ta jchanbetik skʼoplal li sjakʼobil taje. Ti kʼunkʼun yaʼiojbe tal smelolal kʼusitik ta mantal li steklumal Diose, jaʼ sprevail ti oy ta melel li Ajvalilal yuʼun Diose. Oy xa ta sien jabil ti yakal ch-abtej li Ajvalil yuʼune, li Jesukristoe, sventa xchan kʼusi melel li steklumal Diose.

Ta jvokʼ liʼe

KAPITULO 3

Chakʼ ta naʼel kʼusi tskʼan tspas li Jeovae

¿Mi oy onoʼox ta yoʼonton Jeova ti oyuk li Ajvalilal yuʼun Mesias ta slikebale? ¿Kʼuxi laj yakʼ ta naʼel Jesus li kʼusitik sventa Ajvalilale?

KAPITULO 4

Tstoybe skʼoplal sbi li Jeovae

¿Kʼusi pasem yuʼun ta sventa sbi Dios li Ajvalilale? ¿Kʼuxi chakoltavan sventa chichʼ chʼultajesel li sbi Jeovae?

KAPITULO 5

Chichʼ albel mas skʼoplal li Ajvalilale

Laj yaʼibeik lek smelolal ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose, li buchʼutik chventainvanike, li buchʼutik chichʼik ventainele xchiʼuk li kʼusi skʼan spasik yoʼ tukʼ chakʼ sbaik ta stojolale.