Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Svunal sventa stsobajel stestigotak Jeova

KʼUSITIK FORMATOIL XUʼ XAYALES