Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

¿Kʼu yuʼun ep sbalil chavil li melel yichʼel ta mukʼ Jeovae?

¿Kʼu yuʼun ep sbalil chavil li melel yichʼel ta mukʼ Jeovae?

Li templo akʼbat yil Ezequiele jaʼ patbat-o yoʼontonik li judaetik batemik ta chukel ti chchaʼta yav li melel yichʼel ta mukʼe. Li melel yichʼel ta mukʼ Jeova ta slajebal kʼakʼale «jaʼ toyol [kʼotem] yuʼun li yantic vitsetique», yuʼun tsobol chkichʼtik ta mukʼ Jeova manchuk mi jelel jlumaltik (Is 2:2). ¿Mi oy xachʼakbe yorail sventa xanopbe skʼoplal li mukʼta matanal ataoj ti xavojtikin xchiʼuk ti chatun ta stojolal Jeovae?

¿KʼUSI BENDISIONAL TA JTATIK MI JECH CHKICHʼTIK TA MUKʼ JEOVA KʼUCHAʼAL TSKʼANE?

  • Chakʼbutik epal veʼlil ta mantal ti tskoltautik ta jkuxlejaltike, chakʼbutik beiltaseletik ti chtun kuʼuntike xchiʼuk tspat koʼontontik (Is 48:17, 18; 65:13; Ro 15:4).

  • Jun kʼupil sba utsʼ alalil ta spʼejel Balumil ti skʼanoj sbaike (Sl 133:1; Jn 13:35).

  • Xijmuyubaj kʼalal jmoj chij-abtej xchiʼuk Diose (Ech 20:35; 1Ko 3:9).

  • Chakʼbutik li «jun oʼontonal yuʼun Dios» sventa stsatsubtasutik kʼalal oy jvokoltike (Flp 4:6, 7).

  • Ti sak li jol koʼontontike (2Ti 1:3).

  • Ti lek xkil jbatik xchiʼuk li Jeovae (Sl 25:14).

¿Kʼuxi chkakʼ iluk ti oy sbalil chkil li melel yichʼel ta mukʼ Jeovae?