Mi jaʼ la stakʼbutik junuk olol kʼalal chijkʼot ta jpʼejuk nae, jaʼ lek jakʼbetik mi te oy li stot smeʼe, yuʼun jaʼ jech chkakʼtik ta ilel ti ta jtsakbetik ta mukʼe (Pr 6:20). Mi tskʼan chikʼutik ochel li olole, jaʼ lek ti mu xij-oche. Mi mu xuʼ xchiʼinutik ta loʼil li stot smeʼe, jaʼ lek ti ta yan to velta xijsute.

Akʼo mi chex kerem tseb xa li buchʼu tstakʼbutike, mas onoʼox me lek ti jakʼbetik mi te oy li stot smeʼe. Mi muʼyuk xokolik li stot smeʼe jakʼbetik mi x-akʼbat skʼelik jlikuk li jvuntike. Mi laj yal ti xuʼe, kakʼbetik komel jlikuk jvuntik xchiʼuk kakʼbetik yil li jpajinatik ta Internet ta jw.org.

Kʼalal mi sut jkʼeltik li jun kerem tsebe, kalbetik ti ta jkʼan ta xkojtikinbetik li stot smeʼe. Sventa xkalbetik stot smeʼ ti kʼu yuʼun kʼot jvulaʼantik li skerem o stsebe xchiʼuk yoʼ xkalbetik skʼoplal li lekil beiltaseletik chakʼ Vivlia ta sventa li utsʼ alalile (Sl 119:86, 138). Mi laj kichʼtik ta mukʼ li totil meʼiletike, jaʼ me jech xuʼ xichʼ toybel skʼoplal li Diose xchiʼuk jaʼ me jech lek chchʼamik ta yan velta li lekil aʼyejetik li yutsʼ yalaltake (1Pe 2:12).