Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Tojobkutik mas ta spasel li kabteltike: kalbetik ti akʼo xbatik ta tsobajel li buchʼutik oy ta yoʼonton mantal chkiltike

Tojobkutik mas ta spasel li kabteltike: kalbetik ti akʼo xbatik ta tsobajel li buchʼutik oy ta yoʼonton mantal chkiltike

¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL? Xuʼ te jkʼupil kʼoptatik xchiʼuk jkʼejintatik Jeova li ta tsobajeletik chichʼ pasel jujun xemanae (Sl 149:1). Te ta jchantik xtok spasbel li kʼusi tskʼan yoʼontone (Sl 143:10). Li buchʼutik oy ta yoʼonton mantale xchiʼuk li buchʼutik chichʼik estudioe, mas me anil chchʼiik ta mantal kʼalal chlik batikuk ta tsobajele.

¿KʼUXI TA PASEL?

  • Albo noʼox me ta slikebal ti akʼo xbat li ta tsobajele. Mu persauk jaʼ to xamala kʼalal mi alikesoj xa ox li estudioe (Ap 22:17).

  • Chapbo kʼu yelan chichʼ pasel li jtsobajeltike xchiʼuk albo kʼusi chichʼ chanel li ta yan tsobajele. Li kʼusi xuʼ skoltaote jaʼ li uni vun sventa takel ta ikʼel ta sventa tsobajeletike, li video ¿Kʼu yelan li jtsobajelkutike? xchiʼuk li foyeto ¿Buchʼutik tspasik li kʼusi tskʼan yoʼonton Jeova avie? li ta xchanobiltak 5  xchiʼuk 7.

  • Albo ti chakʼan chakoltae. Jech kʼuchaʼal, ¿mi tskʼan van ch-echʼ kikʼtik o ti jkoltatik stʼujel li kʼu yelan tslap skʼuʼe? Jmoj xa chotiik xchiʼuk koʼol xakʼelik li vunetik chichʼ chanel li ta tsobajeletike. Akʼbo yojtikin li yantik ermanoetike.