Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Jaʼ jun matanal ti ta jvaʼantik xchiʼuk ti ta jkʼeltik lek ti bu ta jtsob jbatike

Jaʼ jun matanal ti ta jvaʼantik xchiʼuk ti ta jkʼeltik lek ti bu ta jtsob jbatike

Li templo laj yichʼ vaʼanel ta Israele ep laj yakʼ yipik xchiʼuk stakʼinik, li j-israeletike ta sjunul yoʼonton la skolta sbaik li ta abtelale (1Cr 29:2-9; 2Cr 6:7, 8). Kʼalal tsutsem xaʼoxe, lek noʼox chʼubabil xvinaj yuʼunik li temploe. Ti jech la spasike jaʼ te laj yakʼik ta ilel ti kʼu yelan oyik ta mantale (2Re 22:3-6; 2Cr 28:24; 29:3). Li avie, li yajtsʼaklomutik Kristoe ta jchʼakbetik ep yorail xchiʼuk kiptik sventa jvaʼantik, jchʼubatik xchiʼuk ti lekuk noʼox xvinaj li Salonetik sventa Tsobobbaile xchiʼuk li Salonetik sventa Asambleae. Spasel skotol taje, jaʼ me li chʼul abtelale. ¿Mi mu jaʼuk jun mukʼta matanal chkaʼitik ti jech ta jkoltatik li Jeovae? (Sl 127:1; Ap 7:15).

¿KʼUXI XUʼ JKOLTA JBATIK?

  • Skʼan me lekuk chʼubabil xkom kuʼuntik li ta jujun tsobajele. Skʼan lekuk sak xchiʼuk lekuk chʼubabil xkom kuʼuntik ti bu lijchotiutike.

  • Tsots me skʼoplal ti jpastik li kʼusi chal li programa ta sventa li xchʼubael xchiʼuk sventa lekuk oy li Salon sventa Tsobobbaile. Mi oy ep li buchʼutik ta xkoltavanike, mas me kʼun ta pasel li abtelaletike xchiʼuk ta muyubajel ta xichʼ pasel (lv paj. 92 par. 18).

  • Xuʼ xkakʼtik matanal takʼin. Tstoj me ta vokol Jeova mi chkakʼtik ta sjunul koʼontontik li matanaletike, akʼo mi jaʼ noʼox ‹chaʼsep takʼin ti jutuk tajek sbalile› (Mr 12:41-44).

  • Mi xuʼ kuʼuntike, xuʼ me xijkoltavan ta svaʼanel o xchaʼvaʼanel li kʼusitik chichʼ tunesel ta sventa li yichʼel ta mukʼ Jeovae. Mu me persauk ti lek jnaʼtik ta sventa svaʼanel naetik mi oy ta koʼontontik xijkoltavane.