Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | JUAN 9, 10

Li Jesuse lek chchabi li xchijtake

Li Jesuse lek chchabi li xchijtake

10:1-5, 11, 14, 16

Toj lek xil sbaik li jchabichij xchiʼuk li xchijtake, yuʼun li jchabichije lek xojtikin li xchijtake xchiʼuk spatoj yoʼonton ta stojolalik, jech ek li chijetike lek xojtikinik xchiʼuk spatoj yoʼontonik ta stojolal li jchabivanej yuʼunike. Li Jesus ti jaʼ li Lekil Jchabichije xojtikin ta jujuntal li xchijtake, li kʼusi chtun yuʼunike, li kʼusi spas yuʼunike xchiʼuk li kʼusi mu spas yuʼunike. Jech ek li chijetike xojtikinik lek li Jesuse xchiʼuk tspat yoʼontonik li ta beiltaseletik ch-akʼbatike.

¿Kʼusi yakal tspas Jesus ti jaʼ li Lekil Jchabichij sventa...

  • ... stsob li xchijtake?

  • ... sbeiltas li xchijtake?

  • ... xchabi li xchijtake?

  • ... smakʼlin li xchijtake?