2:28, 29

Li yajtsʼaklomtak Kristo ti tʼujbil chbatik ta vinajele ta xalik li kʼusitik chkʼot ta pasele. Jaʼ chalbeik bal skʼoplal «li yutsil slekil yabtel Diose» xchiʼuk «li lekil aʼyejetik ta sventa li [Ajvalilale]» (Ech 2:11, 17-21; Mt 24:14). Li yan chijetike ta skoltaik ta xcholel mantal ek.

2:32, TNM

¿Kʼusi skʼan xal ti ta jkʼantik «vokol ta sbi Jeovae»?

  • Ti chkojtikintik li sbie.

  • Ti chkichʼtik ta mukʼ sbie.

  • Ti jpat koʼontontik ta stojolal li buchʼu yichʼoj li biil taje.

Xi xa jakʼbe abae: «¿Kʼuxi xuʼ jkolta li buchʼutik tʼujbil chbatik ta vinajel sventa chkal batel li kʼusitik chkʼot ta pasel eke?».