Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA | DANIEL 7-9

Li j-alkʼop Daniele laj onoʼox yal ti chtal li Mesiase

Li j-alkʼop Daniele laj onoʼox yal ti chtal li Mesiase
JELO TI KʼU YELAN XVINAJE

9:24-27

70 XEMANA (490 JABIL)

 • 7 XEMANA (49 JABIL)

  455 kʼ.m.jkʼ. «Chlocʼ mantal chichʼ chaʼliquesel li [...] Jerusalene»

  406 kʼ.m.jkʼ. Chaʼmeltsanbil xa li Jerusalene

 • 62 XEMANA (434 JABIL)

 • 1 XEMANA (7 JABIL)

  29 t.jkʼ. Vul li Mesiase

  33 t.jkʼ. La «smilic» li Mesiase

  36 t.jkʼ. Slajeb li 70 xemanae