Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼusi ta jakʼtik: Ta onoʼox jkʼan spatobil koʼontontik kʼalal oy kʼusi ta jnuptantike, pe ¿bu van xuʼ jtatik?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: 2Ko 1:3, 4

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li revista liʼe te chalbe skʼoplal kʼuxi tspat koʼontontik li Diose.

 

KAKʼTIK TA CHANEL LI KʼUSI MELELE

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Kʼusi chkʼot ta pasel mi li jchame?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Jn 11:11-14

Li kʼusi melele: Kʼalal chcham jun krixchanoe, chlaj-o skʼoplal. Jaʼ yuʼun, chʼabal srasonal sventa xiʼta mi oy kʼusi chkʼot ta pasel ta jelavele. Li Jesuse la skoʼoltas kʼuchaʼal vayel li lajelale. Jech kʼuchaʼal kʼalal la «stij» likel Lasaro li Jesuse xuʼ jech tspas ta stojolal li kutsʼ kalaltik ti chamemike, sventa xlik skʼupinik yan velta li xkuxlejalik liʼ ta Balumile (Job 14:14; bh paj. 65).

 

SVUNAL SVENTA STSOBAJEL STESTIGOTAK JEOVA (inv)

Kʼusi vunal chkakʼtik: Ta jkʼan ta jtakot ta ikʼel sventa xbat achikinta junuk mantal ti lokʼem ta Vivlia ti muʼyuk tojbile. Te ch-echʼ li ta Salon sventa Tsobobbail, ti jaʼ li bu ta jtsob jbakutike [akʼbo li uni vune, akʼbo yil bu ch-echʼ, li yorail li tsobajel ta savado o ta domingoe xchiʼuk albo li sbi li mantal sventa skotol krixchanoetike].

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Mi oy ayemot junuk velta li ta Salon sventa Tsobobbaile? [Mi sta-o chavile akʼbo yil li video ¿Kʼu yelan li jtsobajelkutike?].

TSʼIBAO LI KʼUSI CHAVAL TA CHOLMANTALE

Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chacholmantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole