Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Buchʼu li mas lek yoʼonton ta sjunul vinajelbalumile?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Snt 1:17

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li revista liʼe te chalbe skʼoplal jun matanal ti yakʼojbutik Dios ti toj echʼ noʼox tsots skʼoplal xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ jtojtik ta vokole.

KAKʼTIK TA CHANEL LI KʼUSI MELELE

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Kʼusi sbi li Diose?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Ap 4:11

Li kʼusi melele: Li sbi Diose jaʼ Jeova.

¿KʼUXI XUʼ XIJMUYUBAJ TA KUTSʼ KALALTIK? (hf)

Slikeb loʼil: Yakal chkakʼkutik ta ilel jun uni video ti jaʼ chalbe skʼoplal li utsʼ alalile. [Akʼo ta ilel li video Sventa yakʼel ta ilel: ¿Kʼuxi xuʼ xijmuyubaj ta kutsʼ kalaltik?].

Kʼusi vunal chkakʼtik: Mi chakʼan chakʼel li foyeto ti laj yichʼ albel skʼoplal li ta videoe, xuʼ xkakʼbot jlikuk o xuʼ xkakʼ avil ti kʼuxi xuʼ xayales li ta Internete.

TSʼIBAO LI KʼUSI CHAVAL TA CHOLMANTALE

Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chacholmantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole