Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Li kʼusitik chakʼ jchantik li slivroal Jonase

Li kʼusitik chakʼ jchantik li slivroal Jonase

Li ta Vivliae, li Jeovae te laj yikta komel sloʼil xkuxlejal tukʼil viniketik xchiʼuk antsetik sventa oyuk kʼusi chakʼ jchantik li avie (Ro 15:4). ¿Kʼusi laj yakʼ achan li slivroal Jonase? Kʼelo li video Li kʼusi chakʼ jchantik li kʼusi la snuptan Jonase: Oy xkʼuxul yoʼonton li Jeovae, vaʼun takʼo li sjakʼobiltak liʼe:

  • Jech kʼuchaʼal laj kiltik ta videoe, ¿kʼusi la snuptanik li oxvoʼ jcholmantaletike?

  • ¿Kʼuxi tspat koʼontontik li slivroal Jonas kʼalal ta xkichʼtik akʼbel junuk tsatsal mantale o chkiktatik spasbel yabtel li Jeovae? (1Sa 16:7; Jon 3:1, 2).

  • ¿Kʼuxi tskoltautik li sloʼil xkuxlejal Jonas sventa jkʼupintik-o li bu ta jcholtik mantale? (Jon 4:11; Mt 5:7).

  • ¿Kʼuxi tspat koʼontontik li kʼusi la snuptan Jonas kʼalal ta jnuptantik tsatsal chamele? (Jon 2:1, 2, 7, 9).

  • ¿Kʼusi chakʼ jchantik li video ta sventa li skʼelel Jvivliatike xchiʼuk ti jnopbetik skʼoplal li kʼusi ta jchantike?