Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

«Li smalale lec ichʼbil ta mucʼ te ta slumal»

«Li smalale lec ichʼbil ta mucʼ te ta slumal»

Li jun lekil ajnilale tskolta sba sventa lekuk skʼoplal li smalale. Li ta skʼakʼalil ajvalil Lemuele, li jun vinik ti staoj lek yajnile «lec ichʼbil ta mucʼ te ta slumal» (Pr 31:23). Li avi kʼakʼale, li moletik ta tsobobbail xchiʼuk li jtuneletik ta tsobobbaile jaʼik viniketik ti lek ichʼbilik ta mukʼe. Sventa jechuk xtunik li buchʼutik oy xa yajnilike, skʼan me lekuk stalelal xchiʼuk lekuk snaʼ xkoltavan li yajnilike (1Ti 3:4, 11). Li ermanaetik taje, kʼanbilik tajek yuʼun li smalalike xchiʼuk li ermanoetik ta tsobobbaile.

¿Kʼuxi tskolta smalal li jun lekil ajnilal sventa lek xtun ta tsobobbaile?

  • Ta spatbe yoʼonton ta lekil kʼopetik (Pr 31:26).

  • Snaʼoj ti skʼan xchʼakbe yorail sventa skʼel li kʼusi chtun ta tsobobbaile (1Te 2:7, 8).

  • Lek noʼox sba li xkuxlejale (1Ti 6:8).

  • Muʼyuk tsjakʼbe li kʼusi mu stakʼ xaʼibe skʼoplale (1Ti 2:11, 12; 1Pe 4:15).